Hoppa till huvudinnehåll

Kråköbo: "Det sitter hårt åt att vara klart till 2015"

Alla delar av Östnyland kommer inte att få bredband innan lagen om bredband för alla träder i kraft i slutet av år 2014. Ett sådant här område är Kråkö i Borgå.

Kråkö vattenandelslaget har gjort steg ett det vill säga grävt ner ett plaströr för stomledningen i samband med att vatten och avlopp drogs på Kråkö. Men sedan dess har ingenting hänt berättar andelslagets vd Esko Hällfors.

Operatörerna visade inget intresse för att dra bredband till Kråkö för att de ansåg att det var för glest befolkat för att det skulle vara lönsamt. Men Kråkö hör inte heller till de områden som är så glest befolkade att invånarna skulle få statsstöd för att bygga bredband. Kråkö faller alltså emellan alla kategorier.

Vattenandelslaget fattade på sitt förra styrelsemöte ett beslut om att skicka ut en ny förfrågan bland Kråköborna om intresset. Men utmaningen är att få en operatör intresserad redan i det här skedet av projektet. För det krävs att en operatör är med för att få tillförlitliga kostnadskalkyler. Intresset för att ta bredband bllir litet säger vd Hällfors om vattenandelslaget inte kan säga vad det kommer att kosta dem som ansluter sig.

Såsom det är idag så tyder allt på att Kråkö inte får bredband före lagen träder i kraft i slutet av år 2014. Andra områden som är i samma båt är bland annat Kerko i Borgå och Söderby i Lovisa.

Esko Hällfors tror inte att Kråkö får bredband före lagen träder i kraft Bild: Yle/Berislav Jurisic kråkö vattenandelslag

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland