Hoppa till huvudinnehåll

Kläder bästa skydd mot solen!

Nytt värmerekord igen
Smörj ofta och skydda din hud med kläder Nytt värmerekord igen Bild: Yle värmebölja

Finländare vet bättre än tidigare att det lönar sig att skydda sig mot solens skadliga UV- strålar. Men det råder missuppfattningar om hur man ska skydda sig bäst. Det visar en enkät som TNS-gallup har gjort för cancerorganisationerna i Finland.

Liisa Pylkkänen som är överläkare vid Cancerorganisationerna i Finland säger att de flesta använder solkräm:

- 95 procent av finländarna använder solkräm. Det här visar att vi förstår att för mycket sol är skadligt. Men bara två av tre använder sig av kläder eller hattar för att skydda sig mot solen. Kläder är det bästa skyddet mot skadliga UV- strålar, påminner Pylkkänen.

Finländare tror att krämen skyddar mot cancer

Enligt enkäten känner sig två tredjedelar av finländarna trygga i solen när de har smörjt sig med solkräm. Cancerorganisationerna vill ändå påminna om att solkräm nästan aldrig ger ett fullständigt skydd mot skadlig UV-strålning. Dessutom borde man minnas att solkräm ska appliceras ofta för att ge ett gott skydd.

Vuxna borde använda solskyddsfaktor 30 vid stark sol. För barn rekommenderas solskyddsfaktor 50 eller högre.

Barn skyddas bättre än vuxna

Alla föräldrar som tillfrågades i enkäten uppger att de skyddar sina barn med solkräm med hög solskyddsfaktor. Dessutom klär ungefär hälften på barnen solskyddskläder när de är under 2 år gamla.

Cancerorganisationerna hoppas att föräldrar skulle lära sig att skydda också större barn genom att klä på dem i solen. Föräldrarna använder så gott som alltid lägre solskyddskräm än barnen.

Nästan alla bränner sig

Enligt enkäten har nästan alla finländare bränt sig i solen. Föräldrarna berättar också att ungefär hälften av barn under 8 har bränt sig. Att bränna sig i solen är särskilt skadligt, eftersom det ökar risken för att insjukna i melanom som är den farligaste formen av hudcancer.

- Det är allvarligt att så många bränner sig för att melanom är den form av hudcancer som också drabbar unga, säger Liisa Pylkkänen från Cancerorganisationerna i Finland.

Hudcancer ökar

Alla former av hudcancer ökar. Den allvarligaste hudcancerformen melanom har ökat sedan 1950-talet. I fjol uppdagades 1319 nya fall av melanom. Medelåldern för dem som drabbas av melanom är 40 år.

Också andra former som förorsakas av UV-strålning blir fler. Ökningen av de mindre allvarligare formerna av hudcancer beror i huvudsak på att befolkningen åldras.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes