Hoppa till huvudinnehåll

Trafiken i Vasa får dåligt betyg

Snöig gata
Snöig gata Bild: Yle/Roger Källman halka

Vasaborna ger betyget 7,03 för trafiknätet i Vasa. Betyget är det sämsta bland de pendelområden som deltog i en undersökning utförd av Taloustutkimus.

I undersökningen, som gjordes i februari, har invånarna i de nio största pendlingsområdena i landet fått svara på frågor om levnadsmiljö, som trafiknätet, boende och boendemiljö. Som skala fick invånarna använda skolvitsorden.

Finländarna är överlag nöjdast med smidigheten i trafiken, men vinterunderhållet av lättrafikleder kunde förbättras. I Vasa fick vinterunderhållet av lättrafikleder det tredje sämsta vitsordet 6,85.

I frågor om boende och boendemiljö gav Vasaborna genomsnittliga betyg.

I undersökningen deltog invånare från Huvustadsregionen, Vasa, Rovaniemi, Uleåborg, Åbo, Tammerfors, Jyväskylä, Kuopio och Villmanstrand.

Läs också