Hoppa till huvudinnehåll

Avloppsvatten dumpas fortfarande i Östersjön

IMO vill förbjuda kryssningsfartygen att dumpa avloppsvatten i Östersjön, men majoriteten av Östersjöhamnarna kan inte ta emot avloppsvattnet. Arbetet med att uppdatera hamnarnas mottagningskapacitet går långsamt.

Den internationella maritima organisationen IMO vill göra Östersjön till ett specialområde, där allt dumpande av avfallsvatten förbjuds. Förbudet ska träda ikraft år 2016, men redan år 2015 borde hamnarnas mottagningskapacitet vara ordnad.

- Tidtabellen är väldigt tight, säger Vanessa Ryan, havsexpert på WWF i Finland. Först borde Östersjöländerna definierar vad "tillräcklig mottagningskapacitet" är. Sedan kan man se vilka hamnar som uppnått det, och vilka som ännu behöver uppdateras.

Lagligt dumpa avloppsvatten i Östersjön

I dag är det fortfarande lagligt för kryssningsfartygen att dumpa sitt avloppsvatten i Östersjön, så länge det sker på internationellt vatten. Ett stort kryssningsfartyg kan ha upp till 700 kubikmeter avloppsvatten i sina tankar. Det finns ändå inga klara siffror på hur ofta dumpningar sker.

- Drygt hälften av de internationella kryssningsfartygen lämnar sitt avloppsvatten här i Helsingfors. Antalet ökar lite varje år, säger Antti Pulkkinen, hamnmästare i Helsingfors hamn.

Oklart vem som ska betala

Östersjöländerna har i flera år haft som mål att hamnarna ska få bättre mottagningskapacitet, men arbetet går långsamt. Christina Gestrin (SFP) har länge jobbat för Östersjöfrågor och hon säger att det bland annat är olika tekniska lösningar som är svåra att genomföra i hamnarna.

- Sedan handlar det förstås också om att det kostar en hel del att bygga ut mottagningskapaciteten, säger Gestrin.

Det är oklart hur kostnaderna ska fördelas mellan staterna, hamnarna, kryssningsfartygen och hamnstäderna.

Helsingfors hamn hör till föregångarna

I dag har hamnarna i Stockholm, Helsingfors och St. Petersburg rätt goda möjligheter att ta emot toalettavfall. Tallinn och Köpenhamn har kommit igång med att förbättra sin mottagningskapacitet, men majoriteten av hamnarna runt Östersjön har inte ännu tagit till åtgärder. De väntar på klarare direktiv om hurdan kapacitet som krävs.

Till exempel Åbo och Mariehamn kan idag inte ta emot toalettavfall från de stora internationella kryssningsfartygen.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes