Hoppa till huvudinnehåll

Unga vill ge EU mer makt

Mera demokrati och starkare beslutanderätt för den Europeiska unionen. Det här efterlyser en grupp unga, som dryftat över EU:s framtid på beställning av Europa- och utrikeshandelsminister Alexander Stubb.

Minister Stubb fick i dag ta emot en optimistisk rapport om EU:s framtid. Bakom den finns en grupp 14-29-åriga unga, som sammanställt tio olika framtidsvisioner för den Europeiska unionen. De tror på en ljus framtid för unionen, trots den rådande eurokrisen och euroskepticismen.

- Det är viktigt att vi löser eurokrisen, men vi måste också fundera på vad som händer efter det. Många nationella politiker ser i dag EU som en syndabock, medan vi i rapporten vill föreslå saker som ska leda till positiva resultat för alla, säger Ted Apter, 26, som varit med i de ungas arbetsgrupp.

Som en lösning till eurokrisen föreslår gruppen en ungdomsgaranti på europeisk nivå. De vill också stärka EU på flera andra områden, till exempel förespråkar de en mer integrerad skatteunion och att europarlamentarikerna ska väljas från övernationella vallistor. Turkiet och Balkan ska också tas med i EU.

Minister Stubb säger att han ska beakta de ungas idéer i Statsrådets EU-redogörelse som publiceras i juni.

- Det här är en expertrapport av unga experter som har skrivit om EU. Det är perfekt material, kommenterar han.

Du kan läsa rapporten på Statsrådets sida!

Läs också

Nyligen publicerat - Utrikes