Hoppa till huvudinnehåll

Aktivitetscentret berett att sanera

Bild: Yle arbetssökande

Raseborgs aktivitetscenter är berett att se över sin ekonomi för att minska sina utgifter. Det var en förhoppning, som fördes fram då grundtrygghetsnämnden i Raseborg diskuterade aktivitetscentrets begäran om högre understöd för verksamheten.

Grundtrgghetsnämnden beslöt remittera ärendet för att undersöka hur verksamheten skall kunna skötas effektivare.

Fastän Aktivitetscentret åtminstone inte ännu fick mera understöd har föreningens ordförande Jouni Stordell hopp om att man skall komma till samförstånd med staden.
- Redan en höjning från 15,- till 20,- euro per person och dygn skulle hjälpa mycket, säger Stordell.

Stordell medger också att man eventuellt har för mycket arbetsledning i förhållande till produktiviteten i Karis, och att det är någonting man ska se över.