Hoppa till huvudinnehåll

Finländsk hälsovårdsteknologi säljer utomlands

Exporten av hälsovårdsteknologi ökade med över en femtedel jämfört med fjolåret, enligt siffror från Fihta. Hälsovårdsteknologin har blivit Finlands näststörsta exportbransch inom teknologin direkt efter telekommunikationbranschen.

Företaget Planmeca hör till de ungefär 160 företag i Finland som tillverkar hälsovårdsteknologi. I praktiken betyder det till exempel röntgenapparater eller elektroniska apparater som används hos tandläkaren eller i operationssalar. Ett av hälsovårdsteknologins särdrag är att det faktiskt lönar sig att tillverka produkterna i Finland. Planmeca har nyligen byggt en fabrik på 12 000 kvadratmeter i Hertonäs i Helsingfors. Det är bara ett bevis på att produktion i Finland lönar sig.

- Den enkla orsaken till att det lönar sig är att också om ingenjörerna som gör produktutveckling är dyra, så har vi bra kontroll över produktionen när allt sker nära, säger Veli Mäkelä, administrativ- och utvecklingsdirektör på Planmeca.

Han tillägger att finländarnas anglikanska pliktkänslan också är ett trumfkort. Samvetsgranna ingenjörer är nyckeln också enligt Sean Donovan, sakkunnig på hälsovårdsteknologins förbund Fihta.

- Delarna som går åt till apparaterna kostar inte mycket, det är kunskapen vi har i Finland som ger mervärde. Kunskaper är aldrig billiga, säger Donovan.

Överraskande ökning av exporten

Hälsovårdsteknologin har vuxit stadigt, i medeltal åtta procent under de senaste fem åren. De färska siffrorna har ändå överraskat representanterna för branschen.

De största exportmarknaderna för finländsk hälsovårdsteknologi är Europa och Nordamerika, men efterfrågan i till exempel Asien ökar hela tiden i och med att en större medelklass växer fram. När levnadsstandarden har ökat har till exempel befolkningen i Kina blivit allt mer medvetna om sin hälsa. Exporten inom EU går trögare just nu, ändå ökade försäljningen av hälsovårdsteknologi i bland annat krisdrabbade Spanien i fjol.

- Det här har överraskat oss. Det är kanske ett bevis på att man också i Spanien anser att investeringar i hälsovårdsteknologi kan medföra besparingar för samhället i det långa loppet, säger Donovan på Fihta.

Utmaning att hitta ingenjörer i framtiden

Trots de positiva trenderna finns utmaningar inom branschen.

Trots de positiva trenderna finns det utmaningar för den finländska hälsovårdsteknologin. Enligt Mäkelä på Planmeca ser att det kommer att vara en utmaning att hitta rätt typ av personal i framtiden.

- I dag handlar det mycket om att utveckla mjukvaror. Nästan 70 procent av vår personal jobbar med det nuförtiden jämfört med för tio år sen då det kanske var maximalt 10 procnet av personalen.

Enligt Donovan bygger exporten just nu i allt för hög grad på stora etablerade företag inom branschen. Han vill se nya, små företag, men tror också att det kan vara svårt att locka till exempel ingenjörer till branschen.

- Många finländska företagare har vant sig vid snabba vinster, bland annat inom spelindustrin. Många vill kanske inte vänta i fem, tio år på framgång och vinst, säger Donovan.

Produktutvecklingen tar långt tid inom hälsovårdsteknologin. Dessutom kan myndighetskontroller och krav på licenser göra att företag inte kan exportera till vissa länder.

Läs också