Hoppa till huvudinnehåll

Yrkeshögskolebråket - samma dragkamp som när PF grundades

Åbo Akademi i Vasa
Åbo Akademi i Vasa Bild: Yle/ Malin Hulkki havtornen

Konstsamfundets VD Kaj-Gustaf Berg rörde om i den finlandssvenska utbildningsdebatten när han lät förstå att den enda finlandssvenska yrkeshögskolans rektor borde ha sitt säte i Helsingfors, inte i Ekenäs eller i Vasa.

- Svenskfinlands huvudstad är varken Jakobstad, Vasa eller Ekenäs. Den är Helsingfors, där regeringen sitter. Därför skrämmer det mig att man på finlandssvenskt håll satsar så mycket på regionerna.Varje institution som frivilligt flyttar från Helsingfors minskar tvåspråkighetens tyngd,sade Bergh.

Uttalandet resulterade i en häftig regionalpolitisk debatt. En debatt med många likheter till den hetsiga debatten om lärarutbildningens placering som pågått i Svenskfinland i decennier.

- Nog känner jag igen tongångarna i den här utbildningsdebatten, säger Bo Riska.

Riska minns hur man resonerade i slutet av 60-talet då diskussionens vågor gick höga om var den finlandssvenska lärarutbildningen skulle placeras. Riska var med redan från början då Österbotten drog det längsta strået i kampen och Vasa blev hemort för Pedagogiska fakulteten. Bo Riska har gjort en lång karriär inom Åbo Akademis enhet i Vasa, som bland annat byråchef, direktör och utvecklingschef.

Sedan 1974 har de finlandssvenska lärarna utbildats i Vasa. Före det hade utbildningen sitt säte i Ekenäs och Nykarleby. Men beslutet föregicks av en inflammerad debatt, där utbildningspolitiken kom i skymundan av regionalpolitiken.

- Det fanns många intresserade i södra Finland. I Ekenäs hoppades man att lärarutbildningen skulle få fortsätta där. Pargas var aktuellt I och med att där fanns ett tillräckligt stort svenskt elevunderlag för att grunda en övningsskola, säger Riska. Också Åbo fanns med som en stark kandidat med närheten till akademin som främsta trumfkort.

Men det var österbottningarna som tog hem spelet. Enligt Riska var det den kontroversielle och viljestarke österbottniske riksdagsledamoten Torsten Nordström som avgjorde till Österbottens fördel.

- I en budgetproposition där man drog upp linjerna för den svenskpråkiga lärarutbildningen, lyckades han peta in en bisats som lydde “som placeras I Vasa.” Det kom att bli avgörande, säger Bo Riska.

Enligt Risk blev bisatsen ett lyckokast för Vasa och Österbotten. På slutet av 70-talet och ännu på 80-talet studerade upp emot 1000 österbottningar i Umeå. Ofta blev det så att de stannade kvar i Sverige efter avslutade studier. Pedagogiska fakulteten i Vasa blev startskottet för akademisk utbildning i Österbotten.

I snart 40 år har lärarna utbildats I Vasa, men fortfarande används lärarutbildningen som ett slagträ i den utbildningspolitiska debatten.

Vad beror den här ständiga dragkampen på?

- Det är svårt att få österbottningar på rad, säger Bo Riska. De har en oerhört stark känsla för regional rättvisa. Och ibland tar det tyvärr lite krigiska uttryck. Hur man än säger att vi skall hålla ihop i Svenskfinland så krackelerar det. Det finns inte riktigt någon som har auktoritet att samla.

På frågan om hur han ser på Konstasamfundets VD Kaj-Gustaf Berghs uttalande tar Riska till samma uttryck som sociolog Thomas Rosenberg.

- Som österbottning måste jag nog säga att det som Bergh kom med var en krigsförklaring. Jag är glad att jag är pensionär.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes