Hoppa till huvudinnehåll

Vilda sjakaler i Estlands skogar

Sjakaler springer omkring i de estniska skogarna. I februari dödade ett jaktlag en sjakal i skogen i västra Estland och ytterligare två har fastnat på bild. Experterna misstänker att en valpkull kan ha fötts i Estland under vintern.

Den långa vintern verkar inte ha stört sjakalflocken nämnvärt och det är troligt att sjakalerna har funnits i Estland i flera år. Sjakalen som art klarar bra av vinterkyla, det finns sjakaler på Balkan och i södra Rumänien.

- Det är möjligt, men inte sannolikt att de har kommit hit av sig själva, säger Kaja Lotman, Miljöverkets regionchef för Dagö-Ösel-Väst och själv bosatt i trakten. Det är mer troligt att mänskor har hjälpt dem komma hit, men vi vet egentligen inte alls.

- Vi har undersökt webbsidor där vilda djur säljs och har kontrollerat med dem som har annonserat om sjakaler, men utan resultat.

De första rapporterna om underliga djurljud i skogen började komma redan för snart tre år sedan, men först nu under våren har man kunnat identifiera djuret. Jägare dödade en sjakal som artbestämdes av en rumänsk expert.

- Det är svårt att veta var de håller till just nu, enligt Kaja Lotman. Om de har valpar kommer de snart fram, då blir det lättare att hitta dem. Det bästa är om vi kan fånga dem levande och föra dem till djurparken.

Sjakalen är ett hunddjur som inte är mycket större än en stor räv. De utgör ingen fara för mänskor, men är det en hel flock så kan den skada balansen i naturen. Till exempel fåglarnas ägg och ungar kan vara i fara.

Lokalbefolkningen tycker ändå mest att det är spännande. Risken för att sjakalerna förökar sig snabbt är liten och myndigheterna funderar på att göra djuret jaktbart.

- Det är klart att de lokala bönderna är lite oroliga, säger Tõnis Ulm, chef för Miljöinspektionen i Lääne län och själv jägare. De oroar sig för att sjakalerna ska riva fåren. Och det är också troligt att de tar lamm om de kommer åt.

- Andra i lokalbefolkningen säger att det är sympatiska djur. De vill inte att sjakalerna skjuts bort från naturen.

Sjakalen är ett rörligt djur och både på Dagö och Ösel rapporterar invånare om att de har sett sjakaler. Sjakalen är utbredd i Asien och Afrika, men finns också naturligt på Balkan och sydöstra Europa.

Gustaf Antell

Läs också

Nyligen publicerat - Utrikes