Hoppa till huvudinnehåll

Bullergränser ska följas

Bild: Yle/Nora Engström vindmölla

Miljöministeriets gränsvärden för buller ska följas, säger bygg- och miljötillsynsnämnden i Kimitoön i sitt utlåtande om Gräsböle vindkraftsverk.

Det ursprungliga förslaget till utlåtande innehöll ett ifrågasättande av placeringen av vinkraftverk nummer ett nära Naturaområdet Stormossen. Det här ströks eftersom det skett ändringar på området sedan beredningen påbörjades. Bland annat är Naturaområdet avsett at bli naturskyddsområde och detta område har också utökats.

Det viktigaste enligt nämnden är att ministeriets gränsvärden följs, alltså att bullernivån inte överstiger 40 decibel. Utlåtandet lämnas in till tekniska nämnden.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland