Hoppa till huvudinnehåll

Jakobstadsbor nöjda med vården

Malmska sjukhuset i Jakobstad
Malmska sjukhuset i Jakobstad Bild: Yle/Heidi Enlund malmska sjukhuset

Patienterna inom det Malmska sjukvårdsdistriktet är nöjda med vården. Bara en procent uppger att vården inte motsvarat förväntningarna.
94 procent av patienterna har fått vård på sitt modersmål.

De patienter som kom via tidsbokningen önskar sig kortare väntetider. Endel patienter skulle också vilja ha längre mottagningstider.

Också tidsbokningssystemet borde förbättras och patienterna ville få mera information om provresultat.

När det gäller vården av äldre ville anhöriga få mera del i planeringen av vården och önskade också fler olika program för de äldre.

Det var 1400 personer som i höstas svarade på patientförfrågan.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten