Hoppa till huvudinnehåll

Tomas Ray: Vigselrätten är viktig för kyrkan

Tomas Ray besökte Morgonöppet på fredagen. Bild: Yle/Karin Filén morgonöppet

Tomas Ray, som är präst vid Johannes församling i Helsingfors, anser att kyrkan borde viga samkönade par. Han säger ändå att han inte inom församlingen fått höra någon kritik för sina åsikter.

- Själv har jag fått endast positiva kommentarer, berättar Ray i Morgonöppet. De som kanske är tveksamt eller negativt inställda har inte kommit fram med sin åsikt.

Yle Huvudstadsregionens utredning visar att åsikterna om vigsel av samkönade par är väldigt delade bland prästerna i de svenska församlingarna i regionen. Ray tror att resultaten i undersökningen motsvarar befolkningens åsikter överlag.

- Det har ganska nyligen gjorts undersökningar om finländarnas inställning till samkönade äktenskap, och det har visat sig att åsikterna i landet är ganska delade.

Vigsel leder till dop

Kyrkans vigselrätt är en fråga som diskuterats i samband med frågan om vigsel av samkönade par. Tomas Ray själv tycker att det är viktigt att kyrkan får behålla vigselrätten även om man skulle införa samkönade äktenskap.

- Vigselrätten är ingångsporten till andra kyrkliga förrättningar, säger Ray. De som ingår borgerligt äktenskap är inte så benägna att hålla dop för sina barn, men om man gifter sig i kyrkan vill man antagligen också döpa sina barn.

För tillfället döps bara hälften av de barn som föds i huvudstadsregionen.

"Det finns tecken på att kyrkan kommer att delas"

Ray tror att hur kyrkan än tar ställning i frågan om samkönade äktenskap, så kommer det att leda till att en del skriver sig ur kyrkan.

- Under de senaste åren är det kanske de mer liberala som skrivit sig ur kyrkan, men om kyrkan klart tar ställning för samkönade äktenskap räknar jag med att det finns sådana som tycker att kyrkan är på avvägar och kommer att skriva ur sig, säger Ray.

Enligt Ray finns det tecken som tyder på att kyrkan eventuellt kommer att delas någon gång i framtiden.

- Till exempel Luther-stiftelsen har valt en egen biskop och är i dagsläget nästan en egen kyrka. De har valt att gå sin egen väg, och det tycker jag att är fritt fram att göra.

Läs också:
Många präster ifrågasätter vigselrätten
Prästernas åsikter påverkar inte Vandamammor