Hoppa till huvudinnehåll

Ungerska diplomater till frän attack mot finländsk press

Ungerns viceambassadör György Urkuti är sur på de finländska journalisterna. Bild: Yle urkuti

Det hettade till ordentligt i dag då det finsk-ungerska vänskapsförbundet ordnade debatt i Helsingfors om den politiska situationen i Ungern. De inbjudna deltagarna från den ungerska ambassaden riktade en bredsida mot finländska medier.

- Medierna i Finland har förmedlat en ensidig bild av läget i Ungern. Man har nöjt sig med att förmedla oppositionens åsikter. Situationen är inte alls så svartvit som de finländska journalisterna påstår, sa viceambassadör György Urkuti.

Ambassadrådet Gábor Richly valde att koncentrera sin kritik till Helsingin Sanomat, även om andra medier enligt honom är lika partiska. Enligt Richly har HS genomgående intervjuat kulturpersonligheter med kritisk syn på regeringen. -HS har inte ens dragit sig för att intervjua en kulturperson som kallade Ungern nazistiskt. Inga konstnärer som sympatiserar med regeringen har däremot fått komma till tals, menade Richly.

Helsingin Sanomats chefredaktör Mikael Pentikäinen var själv på plats under debatten. Han sade sig vara bekymrad över läget i Ungern. -Yttrandefriheten minskar, ungdomarna lämnar landet. Historien dömer de journalister som inte rapporterar om missförhållanden, sa Pentikäinen som menade att hans tidning ingalunda har satt orden i munnen på sina ungerska intervjuobjekt.

Finländska PEN (Författarnas förening för yttrandefrihet) är också bekymrad för läget i Ungern. Föreningens ordförande Jarkko Tontti konstaterade att man ständigt får in oroväckande rapporter.

Ordföranden för Finska PEN Jarkko Tontti säger att ungerska författare är rädda. tontti

- Ungern är visserligen inget Kina eller Iran, kulturpersonligheter utsätts inte för fysisk förföljelse eller direkt censur. Men regimkritiska konstnärer får inga stipendier, kritiska kulturchefer har bytts ut, sa Tontti och tog som exempel en regimkritisk teaterchef som byttes ut mot en person med uttalade sympatier för extremhögerpartiet Jobbik.

- Konstnärerna i Ungern är rädda. De vet att den som har fel åsikt kan förlora sitt levebröd, sa Tontti.

Viceambassadör Urkuti ägnade en stor del av sitt inlägg åt att försvara den ungerska regeringen. -Det påstås att regeringen har infört en odemokratisk grundlag, men det stämmer inte. Massor av medborgare fick säga sin åsikt om grundlagen och kritiken beaktades. Också den kritik som har kommit från EU och från vår författningsdomstol har beaktats, och vissa fel i lagen har rättats till, försäkrade Urkuti.

Enligt Urkuti är det stora problemet i Ungern att regeringen är konservativ medan pressen är vänsterinriktad. - Journalisterna är inte opartiska. De vägrar lyssna på den andra parten, sammanfattade Urkuti.

Ambassadrådet Richly ville rätta till ett missförstånd som den felaktiga rapporteringen enligt honom har gett upphov till. - Det påstås att nobelpristagaren Imre Kertész inte längre får läsas i de ungerska skolorna. Det stämmer förstås inte. Det är bara så att Kertész inte länge är obligatorisk i läroplanen.

Kertész är jude och har skrivit om livet i koncentrationsläger. Richly anser att också uttalat antisemitiska författare ska få läsas i skolorna. - Då kan man genom diskussion i klassen komma fram till att antisemitism är fel, sa Richly.

Det var fullt hus i Svenska Social- och kommunalhögskolans festsal där debatten hölls. De flesta i publiken var ungrare bosatta i Finland, och största delen av dem verkade stöda sitt lands regering. En äldre man i publiken hävdade med bestämdhet att de oppositionella i Ungern är arvtagare till landets tidigare "kriminella kommunistregim" och därmed saknar all moral. Debattinlägget drog ned rungande applåder.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes