Hoppa till huvudinnehåll

"Tala med unga om cannabis"

Unga personers ben.
EHYT: Ta reda på vad barn och unga vet Unga personers ben. Bild: YLE/ Katarina Andersson ungdomar

54 procent av eleverna i årskurs 9 har vänner som provat cannabis, och 40 procent av eleverna har blivit erbjudna droger. Det här visar en undersökning som föreningen Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf gjort.

I EHYT:s undersökning ingick 40 skolor från 16 kommuner. Av de elever som erbjudits droger hade 27 procent blivit erbjudna av en vän, ofta på en hemmafest. Endast 13 procent hade fått erbjudandet av en främmande person. Siffrorna i de svenskspråkiga skolorna motsvarade resultatet i de finska skolorna.

- Det är dags för oss föräldrar att inse att cannabis finns på ett annat sätt än förr i skolbarnens omgivning, säger Förbundet Hem och Skolas verksamhetsledare Micaela Romantschuk i en kommentar till undersökningen.

Anne Ahlefelt som besökt skolorna i sitt arbete för EHYT säger att cannabis har blivit vanligare för att det är billigt och lätt till hands. Föräldrar borde fråga barnen vad de vet om cannabis.

- Demonisera inte, utan tala med barnet på ett sakligt sätt som om du talade med ditt barn om tobaksrökande. Ta reda på det du inte känner till, basera inte din syn på cannabis på okunskap och förutfattade meningar, säger Ahlefelt

Läs också:
Allt yngre testar cannabis
Allt fler testar cannabis