Hoppa till huvudinnehåll

Arbete viktigt i förstamajtalen

Valborg
Valborg Bild: Yle/Pekka Kauranen ballonger

Arbetsminister Lauri Ihalainen (SDP) är bekymrad över sysselsättningsläget.

Samarbetsförhandlingarna ökar och företagens tröskel att säga upp anställda är lägre nu än under finanskrisen 2008-2009, sa Ihalainen i sitt första maj-tal, som han höll i Joensuu och Outokumpu. Ihalainen manar företagen att oftare försöka klara sig med permitteringar och utbildnings-arrangemang i stället för att säga upp anställda.

Det är svårt för de anställda att förstå att ett företag som går med vinst anser sig tvunget att säga upp folk, sa Ihalainen.

Ihalainen tror också att höstens arbetsmarknadsförhandlingar förs på lokal nivå, utan några ramar från centralorganisationerna. Om parterna ändå vill återvända till ett gemensamt bord finns det möjlighet till det då regeringen förhandlar om budgeten.

Sannf vill bli största parti

Motståndet mot EU kom klart fram i Sannfinländarnas ordförande Timo Soinis tal.

Timo Soini Bild: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva sannfinländarnas ordförande

Enligt Soini har Sannfinländarna behållit både sin linje och sitt stöd fastän trycket har varit stort.

- Vi tar inga order från Bryssel. Vårt mål i eurovalet är att bli det största partiet i Finland. Stödpaketespolitiken inom EU är fel slags politik.

Sysselsättningen bekymrade också Soini.

- I det här läget bör det viktigaste vara att trygga de arbetsplatser som finns. Uppsägningar måste undvikas i det längsta och i stället borde man ta till permitteringar om det inte finns någon
efterfrågan. Anställningstryggheten får inte försvagas, sade Soini.

Risikko talade om arbetsförmåga

Social- och hälsovårdsminister Paula Risikko (Saml) vill göra det lättare för dem som har förlorat arbetsförmågan att återgå till arbetslivet.

I Finland finns omkring 260 000 personer som är pensionerade på grund av arbetsoförmåga och det kommer 25 000 till varje år. Av dem är omkring 10 procent pensionerade på deltid.

En del av dem som har förlorat sin arbetsförmåga borde uppmuntras att återgå till arbetslivet, föreslog Risikko, som talade i Seinäjoki. Det finns flera tio tusen som vill arbeta så mycket som deras förmåga tillåter. Hon påpekar också att en liten minskning i arbetsförmågan inte får leda till att en människa genast helt utestängs från arbetslivet.

Urpilainen vädjar till företagen

Socialdemokraternas ordförande, finansminister Jutta Urpilainen, vädjade till företagen i sitt första maj-tal.

I stället för att betala ut aktieutdelning eller säga upp anställda borde företagen nu satsa på att investera och sysselsätta, både äldre och unga, sa Urpilainen vid fackcentralen FFC:s första maj-fest i Jyväskylä.

Regeringen har tvingats ägna mycket tid åt att stävja den europeiska lågkonjunkturen. Nu är det dags att koncentrera sig på att skapa fler arbetsplatser här hemma, sa Urpilainen.

Lyly: De anställda får bära ansvaret

Fackcentralen FFC:s ordförande Lauri Lyly tycker att det är bekymmersamt att företagen flyttar ut en allt större andel av ansvaret till sina anställda.

Arbetsgivarna kräver mer flexibilitet när det gäller arbetstider och löner och utnyttjar deltidsarbete och inhyrd arbetskraft. Så fort företagen lite sackar efter så säger de upp folk eller flyttar ut arbetet någon annanstans, sa Lyly i första maj-tal i Kotka och Lovisa.

Laaninen: Bra att studiestödet bands vid index

Centerns partisekretarare Timo Laaninen konstaterade att första maj traditionellt har firats som studenternas och arbetarnas fest, men nu har också politiken kommit med.

Timo Laaninen Bild: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva centerns partisekreterare

Laaninen gav beröm åt regeringen för att den har skött studiestödsärendena tämligen väl. Efter en lång väntan har studiestödet bundits vid index. Regeringen får ändå ett minus för att ha minskat antalet studieplatser.

Arbetarna har däremot ingen anledning till glädje, sade Laaninen. Antalet arbeslösa har under det senaste året stigit med 40 000.

Jyrki Katainens regering har misslyckats både då det gäller strukturella lösningar på lång sikt och då det gäller konjunkturpolitik på kort sikt. Det värsta exemplet på regeringens oförmåga är kommunreformen och social- och hälsovårdsreformen, konstaterade Laaninen.

Arhinmäki risar börsnoterade företag

Idrottsminister Paavo Arhinmäki (VF) anser att de stora börsnoterade företagen inte har föregått med gott exempel när det gäller att öka sysselsättningen. Näringslivet måste nu hålla sina löften att skapa nya arbetsplatser, sade Arhinmäki i sitt tal i Uleåborg.

Niinistö vill satsa på miljövänlig teknologi

De grönas ordförande, miljöminister Ville Niinistö vädjar till de kommunala beslutsfattarna att de investerar i inhemska förnybara energiformer i stället för att satsa pengar på kärnkraft som är olönsam och som baserar sig på utländskt kunnande. I all offentlig upphandling bör man främja miljövänliga lösningar med små utsläpp som förbättrar livskvaliteten.

- De offentliga anskaffningarna har en stor betydelse för hur Finland klarar sig då det gäller att utveckla och exportera ren teknologi.

- Det innebär en stor möjlighet för marinindustrin i Åbotrakten om vi satsar på motorer med låga utsläpp, kondenserad naturgas och annan miljöteknologi, sade Niinistö.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes