Hoppa till huvudinnehåll

Små rökerier hotas av nya EU-regler

Rökta fiskprodukter i Sandvikens saluhall i Helsingfors.
Rökt fisk går bra åt i Sandvikens saluhall i Helsingfors. Rökta fiskprodukter i Sandvikens saluhall i Helsingfors. Bild: Yle/Anna Savonius rökdisken

EU har skärpt gränsvärdena för tillåtna mängder carcinogena ämnen - eller PAH:er - i rökta livsmedel så som fisk och kött. Det här kan komma att hota verksamheten vid mindre rökerier där verksamheten görs för hand - och rökningen sker med flis eller spån.

Kunderna är däremot måna om produkter från mindre rökerier, intygar fiskförsäljare Juho Keijonen vid Sandvikens saluhall i Helsingfors. Ändå håller vi på att övergå till de kemiskt rökta produkterna just på grund av de skärpta PAH-värdena, säger Keijonen.

Fiskförsäljare Juho Keijonen i Sandvikens saluhall i Helsingfors
En del kunder köper fisken i hallen och röker den sedan hemma själva, säger fiskförsäljare Juho Keijonen. Fiskförsäljare Juho Keijonen i Sandvikens saluhall i Helsingfors Bild: Yle/Anna Savonius fiskhandlare

- Allt beror på regelverket - om de rökta fiskprodukternas PAH-värden är för höga så kan vi inte sälja dem, beklagar han. Kunderna uppskattar ändå de naturenligt rökta produkterna högt, smaken är annorlunda och enligt många också läckrare. Det finns också många kunder som köper sin fisk i hallen för att sedan röka den hemma i röklådan - och då vet ju ingen något om PAH-värden, funderar Keijonen.

Fiskförsäljare Christer Johansson vid E. Eriksson
Fiskförsäljare Christer Johansson säger att ingen vet vad som händer när reglerna skärps. Fiskförsäljare Christer Johansson vid E. Eriksson Bild: Yle/Anna Savonius christer johansson

Keijonens kollega, fiskförsäljaren Christer Johansson säger för sin del att ingen vet hur de nya EU-reglerna kommer att påverka rökeriernas verksamhet i Finland. Många små företag kan gå omkull, befarar han. Ändå är han nöjd över att reglerna är strikta.

- EU-reglerna gällande livsmedel är olika inom unionen men det är bra att vi är noggranna i Finland, det betyder att vi gör ett bra jobb här och att våra produkter är trygga.

Ekonomisk ödesfråga

Juho Keijonen befarar att många rökeriföretag drivs i konkurs om de tvingas förnya sin apparatur på grund av PAH-bestämmelserna. Det är en ekonomisk ödesfråga för de mindre företagen, säger han.

De rökta fiskprodukterna är populära i hallen. Folk köper gärna många olika sorters rökt - lax, röding och sik - men också böckling går väldigt bra åt.

Christina Lehtonen köper ofta fisk från hallen.
Utseendet betyder mycket visavi rökt fisk, säger Christina Lehtonen. Christina Lehtonen köper ofta fisk från hallen. Bild: Yle/Anna Savonius christina lehtonen

För konsumenten är det viktigt att den rökta fisken ser aptitlig ut. En av kunderna i hallen Christina Lehtonen säger att hälsoriskerna med den rökta fisken inte bekymrar henne - hur den ser ut och hur den smakar är viktigast, säger hon. Hon hoppas också på att de mindre rökerierna kan fortsätta sin verksamhet, rökt fisk hör ju till mattraditionerna i det här landet.

PAH uppstår vid förbränning

PAH är egentligen en förkortning av Polycykliska aromatiska kolväten. De finns i produkter som har rostats, grillats, rökts eller torkats. PAH-föreningar bildas som en följd av ofullständig förbränning.

- Det är viktigt att inte använda kottar eller trä som innehåller kåda vid rökning av fisk eller kött. Renlighet är också viktigt när det gäller att hålla PAH-ämnena i styr, framhåller Livsmedelssäkerhetsverket Evira.

Satsa på att utveckla rökeriet!

Evirachefen för produktsäkerhet Arja Kaiponen betonar att det inte behövs så stora förändringar vid små rökerier för att få ner PAH-halterna.

- Vi har en tradition av att röka fisk eller kött i ett enda rum i Finland - genom att röka i två separata rum och skilja livsmedlet i fråga och rökningsprocessen åt så kan man minska på de skadliga PAH-halterna betydligt, säger Kaiponen. Det behöver inte vara fråga om så stora investeringar för rökerierna, säger hon.

Chefen för enheten för produktsäkerhet vid Evira Arja Kaiponen
Inga kottar och virke utan kåda minskar PAH-halterna, säger Eviras Arja Kaiponen. Chefen för enheten för produktsäkerhet vid Evira Arja Kaiponen Bild: Yle/Anna Savonius arja kaiponen

Kaiponen hoppas att rökerierna satsar på att uppdatera sin utrustning. Rökt fisk är något av en nationalrätt i Finland och en viktig del av våra mattraditioner. Näringsidkaren har själv ansvar för sin verksamhet, betonar hon. Evira övervakar tillsammans med de lokala hälsomyndigheterna.

Evira ser ändå en tydlig trend i att den kemiska rökningen av livsmedel ökar. Använder man sig av aromer vid rökning frigörs inga skadliga PAH-föreningar, säger hon. Smaken är ändå annorlunda och för en del finländare är det just den genuina röksmaken som är avgörande.

Läs mera om Polycykliska aromatiska kolväten på Eviras sidor!

Läs mera om hur man kan minska PAH-halterna i fisk- och köttprodukter.

PAH-halterna bekymrar på Åland, läs mera här!

Läs också