Hoppa till huvudinnehåll

Riksdagen behandlar flygpassagerares rättigheter

Bild: Yle strejk

Riksdagen börjar behandla ett EU-förslag om hur flygpassagerare ska kompenseras vid trafikstörningar. Målet är klarare bestämmelser om hur flygpassagerare kompenseras när flygen är försenade eller inställda.

De strandsatta passagerarnas rätt till service och assistans ska också redas ut.

En del saker föreslås bli bättre för passagerarna, bland annat när flygen är överbokade och när bagaget skadas.

Andra saker kan försämras. Rätten till förseningsersättningar riskerar att luckras upp.

Det är också möjligt att flygbolagen inte ska behöva ordna inkvartering för längre än tre dygn vid extraordinära omständigheter, som till exempel när vulkanaska störde flygtrafiken i över en vecka.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes