Hoppa till huvudinnehåll

Europeiska kemikaliemyndigheten - hundarna skäller karavanen går

I råmaterialet till styrox finns HBCD ett bromerat flamskyddsmedel som finns på Echas kandidatlista. Bild: YLE/Antti Lempiäinen styrox

Den europeiska kemikalielagen REACH trädde i kraft år 2007 efter en lång kamp som utmynnade i en kompromiss. Missnöjet med kompromissen var stort. Kemiindustrin ansåg att den ålades en tung och jobbig byråkrati, som blir dyr och i värsta fall leder till att företagen lämnar Europa. Miljöorganisationer ansåg att lagen blev en halvmesyr som inte rensar upp i kemikaliedjungeln.

Sex år senare är åsikterna i båda lägren oförändrade. Tidsperspektivet för kemikalielagen är långt. Därför är det svårt att bedöma hur väl lagen fungerar. Det handlar om ett maratonlopp, år 2018 borde resultaten bli klarare.

Då är det meningen registreringen av kemikalier som produceras eller importeras om en ton ska vara klar. Den första registreringen gällde medlen som används på 1000 ton och blev klar år 2010. Företagen hade stora problem med att registrera sina kemikalier, närmare en tredjedel av registreringarna var felaktiga. I vissa fall var det oklart vilka kemikalier det handlade om.

Klen faktakoll

För den Europeiska kemikaliemyndigheten Echa är det en besvärlig sits, eftersom den samlar in material som ska öka kunskapen om kemikalier. Men om uppgifterna som kemikaliemyndigheten samlar är dåliga, vad blir trovärdigheten? På Echa hoppas man att kvaliteten blir bättre när den nästa omgången av registreringen sker. Nu när företagen haft tid att läsa på.

Få kemikalier

Det mest synliga resultatet av den Europeiska kemikaliemyndighetens arbete är kandidatlistan. På den placeras ämnen som kan ha negativa konsekvenser på miljön eller människans hälsa. Att ett ämne placeras på listan betyder inte att det förbjuds, men den som använder ämnet måste kunna visa att det används på ett tryggt sätt.

För detta tillstånd måste företag betala och summorna kan bli stora i synnerhet för små och medelstora företag. Det kan handla om tiotusentals euron.

Få kemikalier

Men medan företagen klagar över kostnaderna, så är miljöorganisationerna missnöjda med att listan har få ämnen. För tillfället finns 138 substanser på kandidatlistan. Chemsec är en miljöorganisation som specialiserat sig på kemikaliefrågor. De har skapat en egen SIN-lista över kemikalier som borde ersättas (substitute it now-ersätt dem nu). Deras lista innehåller över 600 kemikalier, alltså fyra gånger fler än kemikaliemyndighetens. Frågan blir varför går det så mycket långsammare för kemikaliemyndigheten att hitta de kontroversiella kemikalierna?

Svaren är inte lätta att få och kritiken mot kemikaliemyndigheten fortsätter komma från både miljöorganisationer och företag.

Men direktör Leena Ylä-Mononen på Echa är inte orolig, enligt henne kan det vara ett tecken på att man gör nånting rätt när kritiken kommer från flera håll.

Osökt kommer jag på det arabiska ordspråket: Hundarna skäller men karavanen drar vidare.

Läs också

Nyligen publicerat - Samhälle