Hoppa till huvudinnehåll

Hormonstörande substanser – hot eller strunt

Hund med för höga halter av ftalater i nosen. Ftalater misstänks vara hormonstörande. Bild: YLE/Antti Lempiäinen ftalathund

Gör kemikalier oss feta och sjuka? Svaret är vi vet inte med full säkerhet, men det finns skäl att ta reda på mer. Världshälsoorganisationen WHO publicerade i februari en rapport där man varnar för att de hormonstörande kemikalierna är ett större hälsoproblem än vi har tidigare trott.

WHO-rapporten ”State of the science of Endocrine Disrupting Chemicals 2013” är en tung lunta på närmare 250 sidor och hundratals hänvisningar till vetenskapliga artiklar. Den sammankopplar förändringar som sker i mänskliga hälsotillstånd med hormonstörande kemikalier. Spermiekvaliteten försämras, missbildningen av könsorgan hos nyfödda pojkar ökar, antalet fall av bröst-, prostata- och testikelcancer växer, neurologiska störningar blir fler hos unga och de kopplas ihop med utvecklingsstörningar i sköldkörteln.

Hur många ämnen?

Så det finns en konsekvens, men när det gäller att hitta orsaken blir det svårare.

Kunskapen om vilka kemikalier som är hormonstörande är bristfällig. Enligt WHO:s rapport rör det sig om 800, men vilka är de? Några plastmjukgörare d.v.s. ftalater har listats på senare år. Likaså har vissa bromerade flamskyddsmedel pekats ut. Men det som gör situationen svår för vetenskapsmännen är att kemikalierna samverkar och att mänskan sällan utsetts för en kemikalie i taget. Så debatten om kemikaliesäkerheten kommer att pågå länge.

Dålig vetenskap

Oenigheten är stor. Världshälsoorganisationen WHO är inga flummare, men intresseorganet för den europeiska kemikalieindustrin Cefic publicerade ett pressmeddelande när WHO kom ut med sin rapport. Där konstaterar de att rapporten inte håller den standard som förväntas av gediget vetenskapligt arbete.

Jag bad Cefics pressavdelning om en mer kommentar, kring var det brister i WHO:s rapport.

“Goddag Patrik,
Let me check with my colleagues to find out when they will publish their review.”
Deras forskare går igenom den som bäst.

Kul, att de hälsade på svenska, men sedan får jag ett intryck av att kemikalieindustrin fördömde rapporten tämligen reflexmässigt. Om en rapport innehåller negativa nyheter, så är den inte trovärdig. Med tanke på hotbilden så vore det bra om vetenskapsmännen, industrin och lagstiftarna kunde samarbeta i en konstruktiv anda.

Läs också

Nyligen publicerat - Samhälle