Hoppa till huvudinnehåll

"Sibbo behöver inte fler centra"

Eriksnäs ligger nära både ett befintligt och ett framtida centrum. Bild: Sibbo kommun sibbesborg

Förslaget till delgeneralplan för Eriksnäs i Sibbo faller inte alla beslutsfattare i kommunen på läppen.

"Sibbo behöver inte fler centra" är budskapet från i synnerhet de fullmäktigeledamöter som bor på det aktuella området - bland dem Caspar Berntzen, Vårt gemensamma Sibbo, och Linda Karhinen, samlingspartiet.

Karhinen tycker att man i och med planen frångår det som varit tanken från början: en inte alltför tät och hög bebyggelse där man tar hänsyn till kulturmiljöerna.
- Ta efter Borgå. Ett område där man till exempel beaktar miljön som det planerade Skaftkärr, skulle sitta bättre i Eriksnäs, säger Karhinen.

Berntzen säger, att om planen realiseras, så kommer Sibbo att få ytterligare ett centrum vid sidan om Nickby och Söderkulla. Bosättning med en centrumfunktion sitter illa i landskapet.
- Sibbo behöver mera höghus, men höghus med åtta våningar mitt i skogen många kilometer från servicen, är inte en bra lösning. Höghusen bör ju byggas i redan befintliga centrum.

Både Caspar Berntzen och Linda Karhinen kommer att föreslå att delgeneralplanen går till ny beredning.

Kommunfullmäktige i Sibbo kommer att ta ställning till planen vid sitt möte i juni.

Läs också