Hoppa till huvudinnehåll

Språkdebatt kring polisen på Åland

Den senaste tiden har man haft en häftig språkdebatt på Åland. Den har handlat om hur mycket finska den åländska polisen får prata med sina kolleger i riket.

Polisen är en egen åländsk myndighet, men den har ett intimt samarbete med polismyndigheten i riket. I den åländska polislagen står det att arbetsspråket alltid ska vara svenska.

Poliser på Åland är inte förbjudna att tala finska, de får prata det språk som krävs för att föra ärenden framåt. Det uppstod ett rykte om att det måste finnas någon som tolkar till finska när den åländska polisen pratar med kollegor i riket, men det var bara ett rykte.

Läs också