Hoppa till huvudinnehåll

Nyberg: Märkligt skådespel

Gränsbevakare
Gränsbevakare Bild: Yle finska gränsen

I tidskriften Kanava 2/2013 skriver ambassadör René Nyberg att de senaste årens försvarspolitiska diskussion i Finland har varit ett märkligt skådespel.

Man har diskuterat om garnisoner som ska läggas ner och huruvuda det är rätt att säga upp arméns civila personal. Samtidigt har man kunnat läsa om hur Ryssland rustar upp och hur landet koncentrerar trupper nära den finska gränsen. Endel av skriverierna har överdrivit hotbilderna och endel har varit missvisande.

Nyberg skriver att den bedömning av utvecklingen i Ryssland som finns i den försvarspolitiska redogörelse från december i fjol var ytterst knapp och som sådan "under ribban".

Nyberg räknar upp de fyra största hot som kunde medföra en reell fysisk fara för Finland.
1. Det hot som de täta oljetransporterna på Finska Viken utgör.
2. En kärnkraftsolycka.
3. Miljöutsläpp, också de som kommer från jordbruket.
4. Än det fjärde hotet? - Jag ser inte en situation där Ryssland skulle hota Finland eller de nordvästliga grannarna militärt , skriver Nyberg vidare. Däremot är det skäl att bereda sig på att en politisk kris kunde skapa oro i Ryssland och det kunde leda till militär aktivitet, kyberoperationer osv.

Rysslands egen hotbild har förändrats

Nyberg analyserar också de hotbilder Ryssland upplever i dag - och hur de har förändrats. Han noterar att Natos utvidgning utgör ett politiskt och psykologiskt problem. Militärt är det lugnt åt Europahållet, fastslår han.

Kärnvapnen utgör grunden för Rysslands stormaktsstatus. Landet kommer att satsa på att utveckla och modernisera dem i framtiden, bedömer Nyberg vidare. Ryssland kommer också att satsa mer på intern säkerhet och säkerhetstjänsten.

Det förlorade kan inte återtas

Diplomaten Nyberg avslutar sin artikel i tidningen Kanava med att konstatera att det inte går att återta det man förlorat visavi försvarsförmåga, utbildning och utrustning.

Han hänvisar till försvarsdebatten i Sverige och Schweiz - och oron för försvarets framtid. I den kontexten placerar Nyberg Sveriges ÖB Sverker Göranssons uttalande nyligen om att det svenska försvaret skulle hålla ut i endast en vecka ifall av attack.

Det är livsviktigt för Finland att utveckla försvaret, speciellt i samarbete med Sverige, fastslår Nyberg. Det samma gäller för Norge och samarbetet med Nato.

Utvecklingen efter det kalla kriget har varit snabb. Natos standarder och sätt att agera ligger som grund för det militära samarbetet för inom EU och Natos kompanjoner. Det gäller också för Finland och Sverige, slår Nyberg fast i Kanava.

Läs också