Hoppa till huvudinnehåll

Ökat behov av vård för unga missbrukare

Cannabisodling
Unga har en allt positivare inställning till cannabis uppger man vid Helsingfors Diakonissanstalt. Cannabisodling Bild: Polisens narkotikaenhet cannabis,Droger,cannabisodling

Muuvi tar emot ungdomar i åldern 13-17 år som har problem med missbruk av alkohol eller droger. En motsvarande avdelning stängdes för fem år sedan, men behovet visade sig vara så stort att Helsingfors Diakonissanstalt beslöt att öppna en ny i april i år.

Muuvi har sex platser som för tillfället alla är fyllda. På Muuvi arbetar psykologer, familjeterapeuter, läkare och ergoterapeuter som stöder ungdomar med att bygga upp nya levnadsvanor och hitta motivation att komma ur missbruket.

- I första hand arbetar vi med att stoppa den ungas missbruk och ge vård för möjliga abstinensbesvär. Efter det följer en helhetsbedömning och så är ungdomarna här hos oss mellan en och tre månader, berättar Leena Leppänen, ordförande för barn-och familjeenheten på Helsingfors Diakonissanstalt.

Stort behov i huvudstadsregionen

Kunderna kommer till Muuvi via barnskyddet. Avdelningen tar emot unga som är i behov av brådskande placering, då det finns skäl att tro att den ungas hälsa eller utveckling är i fara pågrund av alkohol- eller drogmissbruk.

År 2008 stängde Helsingfors Diakonissanstalts enda avdelning för ungdomar med missbrukarproblem. Det visade sig ändå att efterfrågan, speciellt i huvudstadsregionen, för den här typen av verksamhet var så stor att Diakonissanstalten beslöt att öppna en ny avdelning i år.

- Användningen av droger och alkohol bland unga har ökat . Vi vet till exempel att alkoholanvändning bland fjortonåringar har blivit vanligare, och att unga har en allt positivare inställning till cannabis, berättar Leppänen.

Leppänen poängterar att om en ungdom missbrukar droger eller alkohol så är det ofta ett sätt att uttrycka illamående. Droger och alkohol är ett sätt att dämpa ångest och depression, och därför menar Leppänen att vuxna i första hand ska vara lyhörda för hur de unga mår.

- Det är viktigt att föräldrarna är uppmärksamma och söker hjälp och stöd från barnskyddet vid behov. Det som vi understryker på Muuvi är vikten av att visa att man bryr sig och möter ungdomarna just så som hon eller han är. Det är viktigt att föräldrarna är medvetna om hur barnen mår.

För tillfället kommer alla kunder till Muuvi från huvudstadsregionen, men avdelningen är öppen för ungdomar från hela landet.