Hoppa till huvudinnehåll

Skärgårdens generalplan redo för granskning i Ingå

Ett glittrande hav med mörka stränder.
Generalplanen för Ingå skärgård måste uppdateras. Ett glittrande hav med mörka stränder. Bild: Yle/Malin Karlberg ingå skärgård,Ingå,Skärgård,Västnyland,vatten,hav

Det omfattande arbetet med en ny generalplan för Ingå inre skärgård har nu kommit så långt att planerna snart läggs fram till påseende för allmänheten. Samhällstekniska nämnden i Ingå behandlar frågan på tisdag (7.5) och förslaget är att generalplanen läggs fram till påseende över hela sommaren.

Arbetet med planen inleddes redan år 2008 och den gamla planen är från år 1992.

Målet är att uppdatera planen och göra den tydligare. Den ska fungera tillsammans med planen för fastlandet och yttre skärgården.

Planen fungerar också som grund för beviljandet av byggnadslov.

Utgångsläget är att markägarna behandlas jämlikt och att marken används i stora drag som nu.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland