Hoppa till huvudinnehåll

Unga politiker vill slå samman kommunal- och riksdagsvalet

Yles valvaka.
Valdeltagandet i kommunalvalet 2012 var rekordlåga 58,2 procent. Yles valvaka. Bild: Yle kommunalvalet

En stor del av de politiska ungdomsförbunden vill att kommunalvalet och riksdagsvalet slås samman. Ungdomsförbunden vill på så vis komma åt det låga valdeltagandet i Finland.

Förslaget går ut på att kommunalvalet 2016 endast skulle ge en mandatperiod på tre år så att det år 2019 kan hållas ett samordnat kommunal- och riksdagsval.

Enligt ungdomsförbunden lägger politikerna i dagsläget för mycket fokus på kommande val i stället för att sköta sina uppdrag. En samordning av valen skulle ändå kräva att medborgarna ges mera insyn i beslutsfattandet och större påverkningsmöjligheter eftersom de får färre möjligheter att rösta.

Bakom förslaget står ungdomsförbunden från landets alla riksdagspartier förutom Sannfinländarna och Vänsterförbundet.