Hoppa till huvudinnehåll

Lyckan finns i oss själva

Inom tibetansk buddhism betonar man vikten av att odla medkänsla. Bild: Haldin Communication/ Joakim Haldin ada blomqvist

Ju mer jag har rest desto närmare har jag kommit mina rötter i Finland. Man letar efter lyckan, men sist och slutligen finns lyckan i oss själva, oberoende av var vi befinner oss.

Tidigare var jag en ganska seriös tibetansk-buddhist och studerade och mediterade flitigt varje dag enligt en specifik tradition. Jag gick på olika retreater i kloster i norra Indien och Nepal. Också då jag besökte Finland övade jag så gott jag kunde. Ändå kände jag någonstans djupt inne i mig att jag inte kom framåt. Det hände särskilt då jag besökte Finland efter att ha bott en längre tid utomlands. Jag upplevde aldrig någon kulturchock var jag än befann mig utomlands. Till och med i det mest kaotiska landet Indien, upplevde jag inga problem. Men så fort jag anlände till Finland blev jag deprimerad och orsaken låg i ett slags kulturchock.

Senare, då jag hade hållit mig till helt andra traditioner och kulturer än den tibetanska för en tid, förstod jag mitt problem. Jag hade försökt ändra på mig själv alldeles för mycket så att jag inte kunde acceptera mig själv sådan som jag är. Inom tibetansk buddhism betonar man vikten av att odla medkänsla. Det fascineras jag mycket av. Samtidigt har jag förstått hur viktigt det är att ändå komma ihåg sin egen kultur, för att själv bäst kunna relatera till lärorna.

Tibetanerna har inget något ord för skuld. De tibetaner som jag har pratat med om skuldkänslor, förstår inte hur man kan ogilla sig själv. De säger alltid samma: För att kunna utvecklas andligen måste man ha självförtroende.

Nuförtiden försöker jag alltid komma ihåg att oberoende av vad jag lär mig inom tibetansk buddhism, så måste jag komma ihåg att först acceptera alla sidor i mig själv. Det här är särskilt viktigt som finländare, eftersom vi har många omedvetna skuldkänslor i vårt samhälle. Så att komma ihåg mina rötter, mitt ursprung, är mycket viktigt.