Hoppa till huvudinnehåll

Undersökning: Hälften av niorna har erbjudits droger

Anne Ahlefelt säger att många föräldrar inte vet om hur lättillgängliga droger är för unga i huvudstadsregionen. anne ahlefelt

Omkring 54 procent av eleverna i årskurs nio i de svenska skolorna i Nyland har vänner som har prövat på cannabis, medan 44 procent har blivit erbjudna droger. Det visar en enkät som gjorts av föreningen Förebyggande rusmedelsarbete EHYT. I huvudstadsregionen är droger vanligare än i övriga landet.

- Det är främst frågan om cannabis, men det förekommer också andra droger, säger Anne Ahlefelt som är ansvarig utbildare vid EHYT.

- Det är inte heller så att droger skulle förekomma bara i mörka gränder.. Det vanligaste är att unga prövar på droger under hemmafester, vilket inte alltid föräldrarna tycks förstå.

"Billigare än man tror"

Ahlefelt säger också att drogerna inte alls behöver vara dyra.

- En sats som räcker för ett rus för fyra personer kostar omkring 20 euro eller så kan det vara ännu billigare om man har de rätta kontakterna.

- Det gamla tankesättet om att droger är dyra och svåra att få tag stämmer inte, säger Ahlefelt.

Finns det skillnader mellan skolorna i huvudstadsregionen när det gäller droganvändning?
- Nej, det gör det inte. Siffrorna ser likadana ut oberoende av skola och kommun.

I enkäten framkommer att 16 procent av de svenska niondeklassisterna i Nyland har nära vänner som testat cannabis en gång, 20 procent har nära vänner som testat 2-5 gånger medan 19 procent har nära vänner som testat fler än fem gånger. 46 procent har nära vänner som inte använt cannabis överhuvudtaget.

I enkäten deltog åttor och nior. En större andel av niorna än av åttorna har både prövat på och erbjudits cannabis.