Hoppa till huvudinnehåll

Paret har militär bakgrund

Leila och Atte Kaleva Bild: Yle/ Sirkka Ojala leila kaleva

De kidnappade finländarna är ett gift par; premiärlöjtnant Atte Kaleva från Björneborgs brigad och hans hustru Leila Kaleva.

Atte Kaleva har varit studieledig och befann sig i Jemen för att studera bland annat motverkande av terrorism. Kaleva har också läst arabiska.

Enligt försvarsmakten var Kaleva på eget initiativ i Jemen. Hans resa hade ingenting med försvarsmakten att göra.

Leila Kaleva arbetar på Neste Oil och är reservofficer. Hon uppges ha varit på besök i Jemen när paret kidnappades i december.

Uppgifterna om de kidnappade har hittills varit knapphändiga av säkerhetsskäl.