Hoppa till huvudinnehåll

Apotti delar Kyrkslättfullmäktige

Läkare skriver något på ett tangentbord.
Trots Esbos nej ser Kyrkslätt ut att säga ja till Apotti. Läkare skriver något på ett tangentbord. Bild: Yle remisser

Kyrkslätts kommunfullmäktige ska i dag, måndag, besluta om de går med i projektet Apotti. Apotti ska förnya kund- och patientdatasystemet i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HNS. Esbo beslöt redan i januari att inte gå med i projektet. Tankarna i Kyrkslätt är delade.

Apotti är ett projekt för ett gemensamt patientdatasystem för patienter inom HNS. I Kyrkslätts kommunfullmäktige har man inte ännu kommit fram till någon gemensam åsikt när det gäller Apotti.

Ralf Grönberg (Saml) säger att han inte kan säga vad hans åsikt är förrän han gått igenom alla detaljer, medan Ari Harinen (SDP) säger att det blir ett hundraprocentigt nej från hans sida.

- Innan vi vet hur det blir med social- och hälsovårdsreformen så vet vi ingenting om Kyrkslätts framtid. Nu när Esbo beslöt att inte gå med så är det inte säkert att det är så vettigt för oss heller längre. Dessutom är det inte sagt att det blir billigare för Kyrkslätt att gå med i Apotti. Att gå med vore helt enkelt väldigt riskfyllt för oss ekonomiskt, förklarar Harinen.

Skulle gärna ha sett alternativ

Kyrkslätts kommunfullmäktiges ordförande Ulf Kjerin (SFP) är däremot ganska övertygad om att Apotti kommer att bli aktuellt för Kyrkslätt.

- Vi har ju redan gått med i Apotti, nu tas saken bara upp på nytt då Esbo beslöt att inte gå med, eftersom det eventuellt kan medföra mer kostnader för Kyrkslätt, berättar han.

Kjerin säger ändå att han gärna hade sett att det funnits alternativ till Apotti.

- I och med att Esbo inte kom med så har vissa personer blivit oroliga att vi har gått på en nit och vandrat in i en fälla med Apotti. Esbo har så mycket digrare IT-kunnande än vad Kyrkslätt har.

Kjerin säger att orosmolnen alltid är de samma när det gäller IT- utvecklingsprojekt.

- Det är tidtabellen och pengar som oroar.

Kjerin menar ändå att det är osannolikt att Kyrkslätt inte går med i Apotti.

- Jag frågar mig om Kyrkslätt har råd att stanna utanför och vilka andra alternativ vi har i så fall. IT-verksamheten har en central roll när det gäller att utveckla kommunens service och effektivera verksamheten, utan att försämra servicen för kommuninvånarna, förklarar han.