Hoppa till huvudinnehåll

Åbo Akademi får fyra fakulteter

På tisdag blev det klart hur Åbo Akademi går vidare då universitetet ska omorganiseras.

Styrelsen beslöt att verksamheten i framtiden baserar sig på fyra fakulteter i stället för på 12 institutioner som i dag.

Organisationen skulle bestå av filosofiska fakulteten, pedagogiska fakulteten, ekonomisk-samhällsvetenskapliga fakulteten och teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.

De fyra fakulteterna leds av dekanus och fakultetsråd. Åbo Akademis rektor är ansvarig för hela akademins ledarskap. Två vicerektorer fungerar som rektors ställföreträdare. Rektors ledningsgrupp består i sin tur av rektor, två vicerektorer, fyra dekaner och förvaltningsdirektören.

Styrelseordförande Martin Granholm är nöjd med förlaget.

- Styrelsen har ingående diskuterat förslaget och kom fram till att det här är rätt väg att gå. Fyra fakulteter ger möjlighet att på ett effektivare sätt gå igenom var det finns liknande utbildningar och program och samla allt inom en enhet. Jag hoppas det här är ett framtidskoncept som kommer att göra Åbo Akademi ännu bättre, säger Granholm.

Akademin ska spara fyra miljoner euro och rektor Jorma Mattinen tillsatte i höstas arbetsgrupper som skulle komma med sparförslag och utreda hur verksamheten ska se ut i framtiden. På tisdagen väntades beslut om hur det skulle gå bland annat för kvinnoforskningen, undervisningen i ryska och delar av barnträdgårdslärarutbildningen som alla är enheter som varit i farozonen. Men det enda beslut som fattades på mötet var att Åbo Akdemi i framtiden kommer att bestå av fyra fakulteter.

Rektor Jorma Mattinen som jobbat fram förslaget hoppas de fyra fakulteterna ska bidra till att göra Åbo Akademi till ett livskraftigt universitet men hur beslutet kommer att hjälpa Akademin att spara fyra miljoner vill han inte i nuläget kommentera.

- Vi behöver först en struktur för att kunna detaljplanera. Av den orsaken kan vi inte i nuläget komma med detaljerade förlag,säger Mattinen.

Rektor Jorma Mattinen ska presentera ett färdigt förslag till omorganisering för styrelsen på styrelsemötet den 17 september.