Hoppa till huvudinnehåll

Sverige delas snabbt itu

Studenter vid Viktor Rydbergs gymnasium i Djursholm 2010.
Studenter vid Viktor Rydbergs gymnasium i Djursholm 2010. Bild: Wikimedia Commons/Bengt Nyman studentexamen

Den relativa fattigdomen har ökat mest i Sverige under de senaste årtiondena, visar OECD:s rapport som bygger på uppgifter från 34 medlemsländer i västvärlden.

Sverige har mist sin förstaplacering på listan över länder med störst jämlikhet, och finns nu på 14:e plats på den ekonomiska samarbetsorganisationens lista. Gapet mellan dem som klarar sig bra och de som klarar sig sämst uppges ha vuxit dramatiskt.

Sjuka, arbetslösa och förtidspensionärer har enligt Statistiska centralbyrån sämre ekonomi i dag än de hade år 2006. Samtidigt har den rikaste tiondedelen blivit ännu rikare i förhållande till andra.

Fortfarande placerar sig Sverige dock rätt bra i fråga om relativ fattigdom och inkomstfördelning; andelen relativt fattiga var år 2010 uppe i nio procent mot fyra procent år 1995.

Med relativ fattigdom avser OECD den andel av befolkningen som har en beskattningsbar inkomst som är lägre än 60 procent av landets medianinkomst.

Också i Finland växer klyftorna:
http://svenska.yle.fi/artikel/2013/05/15/thl-slar-larm-om-den-okande-fattigdomen

Läs också

Nyligen publicerat - Utrikes