Hoppa till huvudinnehåll

Finland med i Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet

Kvarkens världsnaturarv sett från luften
Kvarkens världsnaturarv sett från luften Bild: Yle/Roger Källman flygbild

Unescos konvention om tryggandet av det immateriella kulturarvet träder i kraft i Finland 21.5.2013. Hittills har konventionen ratificerats av 152 stater. Finland går som sista nordiska land med i det allmänna avtalet.

I det immateriella kulturarvet ingår företeelser som nedärvs från tidigare generationer och bevaras levande. Sådana uttryck kan bestå av muntliga traditioner, scenkonst, sociala sedvänjor, riter och högtider, kunskap och färdigheter samt kunskap och sedvänjor rörande naturen och universum. Utgående från dessa kan det uppstå föremål, som arbetsredskap och hantverk, olika uttryck som visor, diktning, danser, eller sociala företeelser, så som lekar och maträtter eller sätt att tillreda maten på.

Syftet med konventionen är att främja tryggande av det immateriella kulturarvet, säkerställa att berörda lokalsamhällens, gruppers och enskilda personers immateriella kulturarv respekteras, höja medvetandet på lokal, nationell och internationell nivå om det immateriella kulturarvets betydelse och därigenom även främja den ömsesidiga förståelsen samt erbjuda internationellt samarbete och bistånd.

I enlighet med konventionens centrala syften ska parterna trygga och identifiera det immateriella kulturarvet, dokumentera och uppgöra förteckningar över det samt forska i, bevara och stödja det. Därtill ska varje part erbjuda utbildning i och utredningar över det immateriella kulturarvet samt nationellt och internationellt bistånd.

Förståelsen för denna typs kulturarv underlättas genom interkulturell dialog och ökar respekten för olika levnadssätt människor emellan. Att göra det känt är viktigt, ifall kunskaper och färdigheter på så vis nedärvs från generation till generation. Särskilt viktigt är det för en fungerande samlevnad mellan olika minoriteter och majoritetsbefolkningen.

I konventionen definieras de förfaranden för uppgörande av förteckningar över det immateriella kulturarvet på nationell nivå som regelbundet ska aktualiseras samt förteckningen över immateriellt kulturarv som är hotat på internationell nivå.

Genom konventionen har det upprättats en fond inom Unesco för att främja det immateriella kulturarvet.

Läs också

Nyligen publicerat - Kultur och nöje