Hoppa till huvudinnehåll

Riksdagsmän berömmer vägprojekt

Bild Trafikverket
Bild Trafikverket smedsby omfartsväg

Smedsby omfartsväg är ett av de mest anmärkningsvärda projekten som riksdagsledamöterna från Vasa valkrets fått igenom under den pågående valperioden. Det framgår ur Yle Pohjanmaas enkät bland de österbottniska riksdagsmännen.

Färjetrafiken över Kvarken, förbättringen av riksväg 3 i Laihela och järnvägens dubbelspår norr om Karleby nämns också som viktiga prestationer under valperioden. Det största misslyckandet anses vara nedläggningen av Flygstridsskolan i Kauhava.
Vägprojekten fick inte enbart positiva omdömen - flera riksdagsledamöter konstaterar att vägnätet förfaller och att det hade behövts mycket mera pengar för vägarna.

Yle Pohjanmaa nådde 14 av de 17 österbottniska riksdagsledamöterna.