Hoppa till huvudinnehåll

Ministerbyten räcker ej för Urpilainen

Det räcker inte med att byta ut några ministrar för att få upp partiets väljarstöd. Partiet måste också ta aktivare tag i frågor som berör de egna väljarna. Det säger SDP-ordföranden, finansminister Jutta Urpilainen efter fredagens ommöblering i ministergruppen.

SDP roterar en ministerportfölj och byter ut två ministrar. Omsorgsminister Maria Guzenina-Richardson och undervisningsminister Jukka Gustafsson får som väntat lämna regeringen. Nya ministrar är Pia Viitanen och Susanna Huovinen.

Huovinen blir ny omsorgsminister och Viitanen ny bostads- och kommunikationsminister efter Krista Kiuru. Kiuru byter portfölj och blir undervisningsminister. Bytena sker officiellt vid presidentföredragningen på fredag nästa vecka.

"De har gjort historia"

Partiordförande Jutta Urpilainen förnekar att det skulle ha funnits ett missnöje med Guzenina-Richardson och Gustafsson och att det är därför just de två får gå. Istället höjer hon dem nära nog till skyarna för att ha gjort historia under sina två år i regeringen.

- Äldreomsorgslagen är en strålande bedrift och nu står också social- och hälsovårdsreformen på stadigare grund än tidigare. De är rätt tidpunkt för att ge budkavlen vidare, säger Urpilainen om bytet av omsorgsminister. Hon har bett Guzenina-Richardson ställa upp i valet till Europaparlamentet eftersom "hon skulle göra sig väldigt bra där".

Gustafsson har enligt Urpilainen fått tampas med stora och svåra sparbeslut inom undervisningssektorn men samtidigt har han fått till stånd förslag till bättre skolfred och ett jämställdhetsprogram för skolväsendet, nästan historiskt också det.

Pia Viitanen, som alltså nu blir ny bostads- och kommunikationsminister, kommer från Tammerfors och sitter sin femte period i riksdagen. Hon är förvaltningsmagister. Hon leder SDP:s partifullmäktige, sitter i Yles förvaltningsråd och har satt sig in i bostadsfrågor bland annat i en intern partiarbetsgrupp.

- Och jag bor i förstaden Hervanta så jag har också en förstadskännedom, förklarar hon.

Susanna Huovinen är magister i samhällsvetenskaper och har ministererfarenhet från tidigare. Hon var "snuttminister" i ett par år i Matti Vanhanens första regering. Då skötte hon trafik- och kommunikationsfrågor. Huovinen kommer från Jyväskylä och sitter sin fjärde period i riksdagen.

Nytt sätt att göra politik?

I Socialdemokraterna har åtminstone en del efterlyst radikala ommöbleringar för att få upp partiets väljarstöd. I den senaste Yle-opinionsmätningen hade det sjunkit till drygt 16 procent. Partiordföranden Jutta Urpilainen utlovar också andra förändringar än ministerbyten.

- Ministerbytena är ett första steg men vi måste också förändra vårt sätt att göra politik. Vi måste se över hur vi samarbetar med facket och vi måste ta ett aktivare grepp om frågor som berör våra väljare, säger hon.

Men hur ska det ske? Urpilainen säger att partiet nu ska satsa mera på att skapa nya arbetsplatser och utveckla arbetslivet.

Hon vill också se över riksdagsgruppens sätt att arbeta.

- Jag vill göra något åt gruppen, riksdagsledamöterna måste få en synligare roll och profilering på fältet.

I mitten av juni ska partiet anta ett strategiprogram som stakar ut politiken för resten av regeringsperioden.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes