Hoppa till huvudinnehåll

Åboskolor uppmuntrar till datoranvändning

Bild: Yle/Tiina Grönroos lata sig

Gymnasierna i Åbo förbereder sig inför de elektroniska studentproven genom att uppmuntra elever och lärare att använda datorer och pekplattor i undervisningen.

I Åbo är Katedralskolans rektor Bertel Wahlström positivt inställd till den nya tekniken och övertygad om att den öppnar för effektivare inlärning. Elektroniska hjälpmedel och läromedel ställer samtidigt andra krav på pedagogiken och många lärare det som ett steg ut i det okända.

Katedralskolan kallar det "Sista rycket" - en satsning på att utöka användningen av elektroniska hjälpmedel i undervisningen. Rektor Wahlströms erfarenhetet är att eleverna inte orkar ta med sina apparater till skolan om de bara används litet.

- Det ska vara tillräckligt många ämnen och tillräckligt många lärare som tillräckligt ofta låter eleverna arbeta självständigt med dator - då blir det ett helt naturligt led i skolarbetet att använda sin dator, säger rektor Wahlström.

Studentexamen blir stegvis elektronisk. Hösten 2016 införs de första elektroniska proven i studentexamen. Proven i filosofi, geografi och tyska kommer då att skrivas på dator, pekplattor eller liknande apparater. Våren 2019 ska alla studentproven vara elektroniska.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland