Hoppa till huvudinnehåll

Vanligt att dementa slår och sparkar vårdare

Skugga av kvinna som visar mittfingret åt man.
Hot och våld är vardag för dem som jobbar inom äldrevården i Esbo. Skugga av kvinna som visar mittfingret åt man. Bild: Kalle Niskala / YLE misshandelsfall

De som jobbar inom social- och hälsovården i Esbo upplever allt oftare våld på jobbet. Det visar resultatet av arbetshälsoinstitutets undersökning Kommun 10. Från 2010 till 2012 ökade andelen som upplevt sparkar och slag och andelen som fått saker kastade på sig.

Marjo Laurikainen jobbar vid äldreboendet Aurorahemmet i Esbo och hon vet hur våldet ser ut.

- Det vanligaste är att den äldre skriker fula saker åt en, men det är heller inte ovanligt att den spottar, sparkar eller river.

Marjo Laurikainen vet hur våldet kan se ut. Bild: Yle/Kati Enkvist aurorahemmet

Hon säger att alkohol spelar en viktig roll när det gäller ökningen av våldet.

- Det blir allt vanligare med alkoholpåverkade äldre och det kan utlösa våld. Dessutom har vi allt fler dementa och det syns i ökningen av antalet våldsamma situationer.

Lockar med kaffe

Laurikainen försöker lugna ner de aggressiva äldre med att få dem på andra tankar.

- Det gäller att försöka lugna ner situationen och locka dem med annat. Jag kan säga att "kom så ska vi gå och dricka kaffe".

Förutom att dementa uppträder våldsamt mot vårdpersonalen uppträder de också våldsamt mot varandra.

- Vi har ändå på min avdelning klarat oss utan att ta hjälp utifrån, men jag vet att de på en annan avdelning har väktare som är på plats dygnet runt..

Arbetarskyddschefen för social- och hälsovårdssektorn i Esbo, Maija Rikanniemi, bekräftar att våldet har blivit en del av vardagen inom vårdyrket. Det är till henne alla anmälningar om våld kommer.

- Mest våld förekommer bland de som jobbar med dementa, handikappade, drogmissbrukare, mentalvårdspatienter och inom barnskyddet. Bland annat har hälften av alla som jobbar inom äldrevården i Esbo utsatts för våld, säger Rikanniemi.

"Skötarna måste hålla sig lugna"

Enkätundersökningen Kommun 10 visar att andelen som upplevt kastande av saker inom social- och hälsovårdssektorn ökade från 13,7 procent år 2010 till 15,1 procent år 2012. Andelen som upplevt sparkar och slag ökade från 11,9 procent till 13,5 procent. Undersökningen gjordes på hösten 2012 och resultaten publicerade nu under våren. Kommun 10 görs numera vartannat år. Den första undersökningen gjordes 1997 och den görs i tio stora städer i hela Finland.

Rikanniemi säger att ökningen hänger samman med att tröskeln att göra en anmälan har sjunkit.

- I och med att allt fler anmäler våld syns det också i Kommun 10-undersökningen. Våldet kan visserligen också ha ökat, säger Rikanniemi.

Varför är det vanligt med våld bland dementa äldre?
- De har inte andra sätt att reagera på och om vårdaren är oförsiktig blir de lätt våldsamma. Därför gäller det för skötarna att hålla sig lugna, säger Rikanniemi.

Esbos omsorgsdirektör Juha Metso tror också att våldet ser ut att öka på grund av att tröskeln att göra en anmälan har sjunkit. Han försäkrar att staden gör sitt bästa för att garantera arbetstagares säkerhet.

- Vi uppmanar att anmäla alla våldsamma situationer och försöker genom utbildning av arbetstagare förbättra säkerheten.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen