Hoppa till huvudinnehåll

Vattenvegetationen i Pojoviken har förändrats

Fartyg i Skuru farled nära broarna i Ekenäs.
Pojoviken Fartyg i Skuru farled nära broarna i Ekenäs. Bild: YLE / Pia Santonen västnyland,Ekenäs,Pojoviken,Raseborg

Vattenvegetationen i Pojoviken i Raseborg har förändrats markant under de senaste 70 åren.
Det visar en undersökning vid Forsknings- och utvecklingsinstitutet Aronia i Ekenäs.

Arter som trivs i övergött och grumligt vatten har ökat, medan arter som växer i klart och grunt vatten har minskat.

Orsaker till förändringarna kan vara att kor inte längre betar på strandängar och att vassen har ökat längs stränderna.

Forskarna har jämfört 50 arter som funnits i Pojoviken under de senaste 70 åren. Hos 31 av arterna har det skett stora förändringar och Pojoviken har förlorat mycket av sin artdiversitet.

Resultaten publiceras i en vetenskaplig tidskrift och är en del av Henrietta Pitkänens kommande doktorsavhandling.

Fältarbetet som Pitkänen och Minttu Peuraniemi gjorde 2005-2007 har jämförts med Hans Luthers inventering av Pojoviken på 1930- och 40-talen.