Hoppa till huvudinnehåll

Nya klassrum i Ingå blir dyrare än väntat

Mögelsanering i Merituulen koulu i Ingå
Tillbyggnaden vid Merituuliskolan i Ingå blir dyrare än väntat. Mögelsanering i Merituulen koulu i Ingå Bild: YLE/Sofia Söderlund merituulen koulu

Tillbyggnaden vid den finska Merituuliskolan i Ingå blir mycket dyrare än vad kommunen hade budgeterat för.

Bildningsnämnden godkände på onsdag kväll det förslag som Merituuliskolans projektgrupp hade lagt fram. Beslutet innebär att tillbyggnadens yta minskas med 50 kvadratmeter. Kostnaderna väntas ändå uppgå till 1,8 miljoner euro. Kommunen hade ursprungligen reserverat 1,3 miljoner euro för arbetet.

Skolan har varit för trångbodd och lidit av dålig inomhusluft. Den största utrymmesbristen har gällt matsalen, biblioteket, förrådsutrymmen, grupputrymmen och morgon- och eftermiddagsverksamheten.

Skolan ska nu med hjälp av en tillbyggnad få fem stora nya klassrum. Det nuvarande skolbiblioteket blir matsal och biblioteket får i stället plats i ett fleraktivitetsrum. Skolans huvudbyggnad ska också renoveras grundligt.

Tekniska nämnden har på tisdag fått höra hur renoveringen av huvudbyggnaden ska göras och vad den kommer att kosta.

Hela Merituuliskolan är för närvarande evakuerad till Västankvarn på grund av stora problem med inomhusluften.

Läs också Plan för renovering av Merituulen koulu

Läs också