Hoppa till huvudinnehåll

Nykarleby säljer ut mera egendom

Nykarleby kraftverk.
Nykarleby kraftverk. Bild: YLE/Rolf Granqvist vattenkraft

Nykarleby stad fortsätter sälja ut stadens egendom. Först var det nästan hundratalet arrendetomter vid Andra sjön staden lät värdera för att kunna sälja.

Jan-Erik Högdahl. Bild: YLE/Patrik Enlund jan-erik högdahl

Tomtpriset varierar från 60 000 ända upp till 90 000 euro för ett par av de dyraste tomterna. Föreningen vid Andra sjön har kritiserat prisnivån men stadsstyrelsens ordförande Jan-Erik Högdahl tar kritiken med ro.

- Vi ska försöka komma överens med arrendetagarna, säger Högdahl. Han har en idé om att de snabbaste köparna kan få rabatt, kanske 15 procent.

Fler tomter ska säljas

Följande steg blir att granska ett sjuttiotal tomter som staden äger vid Djupsten i Munsala och ute på holmar. De ska värderas och bjudas ut.

Som vid Andra sjön är ett köp frivilligt. Det går också att fortsätta med arrende, men avgiften kommer att stiga.

- Det blir rättvist när samma sak gäller för alla, säger Högdahl.

Invånarna får också del i kraftverket

Nästa måndag ska också stadsstyrelsen diskutera en försäljning av en del av Nykarleby kraftverk.

Via bolagiseringen av Nykarleby kraftverk kan invånarna bli ägare till cirka 15 procent av stadens kraftverk. Operationen görs genom att anslutningsavgifterna på cirka 3,5 miljoner euro omvandlas till aktier i bolaget.

- Om vi vill ge stadsborna en ännu större andel och inflytande i bolaget kan vi alltid genomföra en nyemission, säger Högdahl.

Arbetsgruppen som förberett ärendet föreslår att bolagiseringen görs vid årsskiftet.

Staden säljer inte av rädsla för kommunsammanslagning

På stan pratas det om att staden säljer ut sin egendom i rädsla för en kommunsammanslagning. Men det förnekas av Högdahl.

- Vi investerar alltför mycket och av det skälet behöver vi få in pengar.

Läs också