Hoppa till huvudinnehåll

"Finland är två decennier efter"

I Österbotten finns storstilade planer på vindkraftsparker, men förverkligandet går trögt. Idag finns det bara enstaka vinkraftverk här och där. Det här trots att kusten längs hela Bottniska viken är mycket gynnsam för vindkraft.

Kommunalpolitikerna tvekar över om det är industrin och näringslivet eller naturvärden som ska styra när vikdkraften diskuteras.
Vindkraftverken stöter också på mycket motstånd bland ortsbor. Ett undantag är Bergö i Malax. Där hade både kommunen och invånarna gett grönt ljus för en vindkraftspark. Planerna krossades ändå av NTM-centralen, som ansåg att belastningen på miljön skulle bli för stor. Slutligen var det ett havsörnsbo som fällde projektet.

Läs också