Hoppa till huvudinnehåll

Gågatorna firas

Gågatuentusiaster flankerar Ilmari Heinonen som talar för fler bilfria gator Bild: YLE/Patrik Enlund gågatuveckoslut

Trenden går mot hela promenad- och cykelcentrum och den traditionella gågatan håller på att omvandlas till större bilfria områden i våra stadskärnor. Det säger Ilmari Heinonen, Jakobstads tidigare stadsplanearkitekt och aktiv i föreningen Levande stadskärnor.

Det var Ekenäs som introducerade gågatan i Finland 1966. I dag finns 34 gågator efter att Kemi fick sin gågata 2011. Nu firas gågatuveckoslutet med en serie mindre evenemang runtom i landet.
Öppningen förlades till Jakobstad. För som man säger hos arrangören har Jakobstad en av landets stiligaste och mest eleganta gågator.

Till exempel i Uleåborg är det på gång att utvidga gågatan till ett fotgängarcentrum. I Kotka och Sankt Michel byggs underjordiska parkeringar för att ge ett större enhetligt fotgängarområde. Också i Jakobstad tycker Heinonen att fler gator kunde bli bilfria, men det förutsätter att staden kan ordna en större parkering för att få undan bilarna. Som bäst utreds en parkeringsgrotta under torget.

Att gågatan är på väg in i en andra andning beskriver också Kirsi Käldström i Citygruppen. Som bäst utreder man Jakobstadsbornas förhoppningar på gågatan. Resultatet presenteras i vår och ska resultera i ytterligare förbättringar.

I dag presenterade också föreningen Levande stadskärnor en nyligen färdigställd utredning av landets 34 gågator. Där finns allehanda statistik om gågator, som att den sammanlagda promenadsträckan nu uppgår till 13,4 kilometer. Och alla städer över 40 000 invånare har gågator förutom Seinäjoki och Hyvinge. Längst kan man förstås promenera i Helsingfors där stadens tio gågator når en sträcka på 1 950 meter. Den minsta staden med en gågata är Grankulla.

Läs också