Hoppa till huvudinnehåll

Dålig inneluft gör att arbetscentralen måste flytta

Finska arbetscentralens nuvarande utrymmen på Penviksgatan
Finska arbetscentralens nuvarande utrymmen på Penviksgatan Finska arbetscentralens nuvarande utrymmen på Penviksgatan Bild: YLE/Kjell Vikman toimintakeskus

Den finska arbetscentralen i Jakobstad måste få nya utrymmen. Orsaken är dålig inneluft i centralen.

Staden har sedan 1997 hyrt en lagerhall som byggts om till arbetscentral för finskspråkiga personer med utvecklingsstörning. Problemen med inneluften har påtalats under många år.

Åtgärder har vidtagits men de är inte tillräckliga. Vid en förnyad inspektion i början av maj krävde arbetarskyddsinspektör Raija Jääskelä att staden måste åtgärda problemen med inneluften i arbetscentralen. I annat blir det böter på sammanlagt 40 000 euro i slutet av september i år. Lösningen på kort sikt är en flytt och på längre sikt planeras ett nybygge i stadens regi.

Svårt att hitta nya utrymmen

Finska arbetscentralens nya utrymmen i gamla Handelsskolan
Finska arbetscentralens nya utrymmen i gamla Handelsskolan Finska arbetscentralens nya utrymmen i gamla Handelsskolan Bild: YLE/Kjell Vikman handelsskolan
Avdelningschef Hannele Granqvist vid handikappomsorgen säger att man letat efter lämpliga utrymmen i stadens egna fastigheter och på den privata marknaden men att det har varit otroligt svårt att hitta utrymmen som ens är acceptabla. Nu har man fastnat för utrymmen i den gamla Handelsskolan vid södra infarten till Jakobstad och arbetscentralen kommer att flytta dit om tre veckor.

Klienterna och personalen lider i arbetscentralen

Trötthet, flunsa och huvudvärk är symptom som personalen lider av, berättar närvårdaren Pamela Lundberg som jobbat i många år på arbetscentralen. Klienterna, varav en del är autistiska, kan inte lika lätt uttrycka sig när nånting inte står rätt till men också de har liknade symptom, säger Lundberg

Hon hoppas att flytten till nya utrymmen innebär en lättnad. Lundberg betonar ändå att man så snabbt som möjligt måste få nya och ändamålsenliga utrymmen som är byggda för ändamålet.

Nytt boende och arbetscentral

En ny arbetscentral och ett nytt boende planeras till Kivilös i Jakobstad för finskspråkiga personer som har en utvecklingsstörning. Ritningarna var klara redan förra sommaren men sedan dess har inte så mycket hänt. I praktiken måste något av stadens bostadsbolag stå som byggherre och ta lån för ändamålet.

En omstrukturering av stadens bostadsbolag pågår. Enligt planerna skall i praktiken alla bostadsbolag vid årsskiftet samlas under en hatt.

Stadsdirektör Mikael Jakobsson säger att det förstås är politikerna som avgör men att han strävar till att starta projektet 2015. Det betyder i så fall att det kunde stå klart följande år.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten