Hoppa till huvudinnehåll

Motion viktigt också för rörelsehindrade barn

Josefin Reuter Bild: Yle/Annika Holmbom josefin reuter

Barn behöver minst 1,5 timme motion varje dag. Samma rekommendation gäller också för barn med olika rörelsehinder, men det kanske inte alltid lika lätt för dem att ta sig ut för att sporta.

Det här betyder att den ledda motionsverksamheten är viktig för barnen. Men hurdana idrottsmöjligheter finns det för barn med rörelsehinder?

Josefin Reuter och Maria Forsius har utrett vilka idrottsmöjligheter rörelsehindrade barn har i Pargas och Esbo i sitt slutarbete för fysioterapistudierna vid Yrkeshögskolan Arcada.