Hoppa till huvudinnehåll

Stöd för fiske av "skräpfisk"

Skräpfisk för biobränsle
Braxen hör till så kallad skräpfisk Skräpfisk för biobränsle Bild: YLE/Sofia Söderlund skräpfisk

Staten stöder fiske av så kallad skräpfisk i finska havsvatten med en halv miljon euro i år, har statsrådet beslutat.

Registrerade yrkesfiskare kan ansöka om stöd av NTM-centraler för att fiska mindre värdefulla fiskarter som bland annat braxen och mört.

Mest understöd, 200 000 euro, har reserverats för NTM-centralen i Egentliga Finland.

Målet är att minska mängden skräpfisk i övergödda vattenområden för att förbättra vattenkvaliteten, ge ekonomiskt mer värdefulla fiskarter bättre möjligheter att utvecklas och att främja utnyttjandet av de här fiskarterna överlag.

Läs också