Hoppa till huvudinnehåll

Åfosfor fångas vid fors

Forsby å
Forsby å Bild: Yle/ Katarina Andersson forsby å

Åbo stad vill pröva en ny metod för att fånga upp fosfor. Det handlar om en så kallad fosforfälla.


Fosforfällan bygger på kemisk rening med ferrisulfat. Enligt planerna ska reningskemikalien hällas i ån vid Jahndiket och fosforfällningen fångas upp vid Hallisforsens dammbassäng. På det här sättet hoppas man kunna hindra 2 - 4 ton fosfor från att rinna ut i Skärgårdshavet.

Fosforfällan blir den första i sitt slag i Finland och staten finansierar pilotprojektet på 300 000 euro. Det innebär att ett kilo fosfor kommer att kosta i storleksordningen 100 euro att rena.

Årligen rinner omkring 60 ton fosfor ut i Skärgårdshavet från Aura å. Enligt Åbo stads miljövårdschef Mikko Jokinen är fosforfällan förhållandevis dyr, men man hoppas på snabba resultat. Åtgärderna för att minska jordbrukets utsläpp syns nämligen långsamt.

- Det finns så stora lager av till exempel fosfor i marken att det tar länge innan det rinner ut, säger Jokinen.

På lång sikt är målet att halvera Aura ås fosforutsläpp till 30 ton, vilket är den nivå man hade på 1970-talet.

Enligt Jokinen har man haft goda erfarenheter av fosforfällor i Tjeckien och Tyskland. Det är ändå inte helt riskfritt att hälla kemikalier i vattendrag och effekterna på ekosystemet och fiskar ska noga följas upp.

Regionförvaltningsverkets ska ännu godkänna miljötillståndet men staden räknar med att börja fosforfällningarna på hösten.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland