Hoppa till huvudinnehåll

Pjukalatvist i rätten på tisdag

Bild: Yle/Nicke Packalén johanna andtsjö

Tvisten om folkhögskoletomten i Pjukala i Pargas behandlas i tingsrätten på tisdag. Bland annat Axxell, Pargas stad och flera föreningar har verksamhet på tomten.

Johan Wilhelm Laurén donerade marken till folkhögskoleverksamhet i början av 1900-talet. Villkoret var att området inte används för något annat ändamål. Ifall villkoren inte uppfylls återgår marken till donatorn, i det här fallet alltså till ättlingarna.

Ättlingarna John Laurén och Peter Laurén har stämt garantiföreningen som förvaltar tomten eftersom de anser att verksamheten ändrats så att villkoren för donationen inte längre uppfylls.

Garantiföreningen för Åbolands folkhögskola Språk och turisminstitutet r.f. har hyrt ut fastigheterna till bland annat Axxell, Pargas stad och föreningar och företag.

Enligt ättlingarna finns det i dagsläget inga heltidsstuderande kvar i folkhögskolans utrymmen. Verksamheten som finns kvar är mestadels hobbyrelaterad, menar man i den stämningsansökan som lämnades in till tingsrätten.

Målet avgörs av tre domare och domen faller senare i sommar.

Tomttvist i Pjukala
Oviss framtid för skolfastigheten i Pjukala

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland