Hoppa till huvudinnehåll

Stormigt inom Johannes församling

Bild: Röddäldsgatan dörr,dörrar,gotik,helsingfors,ingång,johannes församling,johanneskyrkan,mell,mellannyland,nygotik

Flera anonyma källor har bekräftat för Yle Huvudstadsregionen att det råder starka meningsskiljaktigheter mellan de anställda inom Johannes församling. Tre till fem kvinnliga anställda väntas sluta inom en nära framtid. Delvis beror manfallet på naturliga orsaker, så som pensionering och vikariat som upphör menar kyrkoherden Stefan Djupsjöbacka, men han bekräftar att det också delvis ligger andra orsaker bakom.

- Vi arbetar kontinuerligt med de attitydproblem som finns inom församligen och den ansvariga enheten för arbetarskydd i samfälligheten är inkopplad, berättar Djupsjöbacka.

Problemen som listats av samtliga källor är att det finns schismer inom församlingen och att det råder ett mycket inflammerat klimat på arbetsplatsen. Vissa menar att den negativa attityden främst riktats mot kvinnliga medarbetare.

- Kvinnor behandlas som andra klassens medborgare inom Johannes församling, man lyssnar inte på dem och avfärdar genast deras åsikter med att "så kan man inte säga", berättar en källa.

Maria Björberg-Enckell är medlem i församlingsrådet och hon medger att det finns stora utmaningar inom församlingen. I medlet av juni ska det tas upp på ett möte inom församlingsrådet.

Björnberg-Enckell säger att hon inte upplever att det är en tvist mellan könen, utan att det handlar om att de anställda delat upp sig i två olika läger där båda upplever sig som offer. Hon säger att det skulle vara viktigt att föra en öppen diskussion om det här.

Kommentarer

Inlagt av

Kyrkan är den arbetsplats där konflikterna är som störst och där kvinnofientligheten också är som störst. Kvinnan tige i församlingen gäller fortfarande trots att vi lever i 2000-talet. Många kvinnliga präster motarbetas intensivt av egopräster.

Jag har själv varit svårt utsatt för kränkande särbehandling inom en annan bransch, museum som också är mycket hierarkiskt med vattentäta skott mellan olika verksamhetsområden.

Efter mina museisår arbetade jag aktivt inom kränkande särbehandling under ca 10 år och jag satt även i en telefonjour runt 3 år.

Mina erfarenheter är att kyrkan är absolut värst när det gäller kränkande särbehandling och har svårast att ta tag i problemen. Jag vet inte varför, kanske tror alla att problemen ska avskaffas genom bön eller att Gud ska lösa dom. Kanske det är värre i Finland som är mer konservativt.

Det finns också många elaka människor inom kyrkan. Det är en sluten miljö och där är risken som störst. Jag arbetade ett par somrar under 80-talet på en stiftsgård i Sverige och det var det värsta. Där fanns en diakon som var satan själv. Där fanns också schismer och personal gaddade ihop sig i olika pakter som verkade förändras över tid. Efter dom somrarna sa jag, aldrig mer! Nu var inte jag utsatt på något sätt för jag var bara där 3 månader men jag såg eländet och kände spänningarna mellan olika personer.

När det sker som nu här så är det ALLTID den som är chef som har ansvaret och ska reda ut problemen. Man kan inte avskeda folk för samarbetssvårigheter m.m. Det är fult. Och man sopar bara smutsen under mattan och den kommer fram vad det lider.

Det är sorgligt för människor far mycket illa och det kostsamt för samhället också.

När jag fick fatt i boken "Lögnens folk - ett försök att förstå den mänskliga ondskan" av Scott M Peck ramlade många polletter ner och det är inte så konstigt om kyrkan är mer drabbad. Det är en bok jag rekommenderar. Skriven av en pastor och psykolog.

Inlagt av

Verkar som att problemet inom församlingar är att präster med ingen som helst chefs kompetens styr och ställer. I privata företag skulle flera huvuden ha rullat innan läget sku ha gått så här långt. Sen tycker man ju också att församlingen i första hand skulle handla om människors välmående och föråldrad teologi skulle komma på andra plats.

Inlagt av

Nämnas kan kanske att Johannes församling verkligen inte profilerat sig som en församling med en konservativ inriktning, utan tvärtom en där t.ex. kvinnliga präster och samkönade äktenskap (regnbågsmässor etc) aktivt understötts. Låter ju desto märkligare att just kvinnor i denna miljö med lågt till tak skulle känna sig åsidosatta. Eller finns där ett fåtal bibel- och bekännelsetrogna (kvinnor) kvar som kämpar för sin övertygelse? Önskar er i så fall Herrens välsignelse. Kanske liberalteologin i längden inte är så hållbar heller?

Inlagt av

Synd med sånt här inom ens egen församling. Jag som alltid tyckt att prästerna inom Johannes församling varit/är så trevliga och duktiga på att se MÄNNISKAN.

Å andra sidan finns det ju fler anställda i en församling än prästerna: kantorer, diakoner, barnledare, sekreterare, vaktmästare.

Det kan uppstå schismer på vilken arbetsplats som helst, och jag kan tänka mig att folk som arbetar för kyrkan känner starkare för sina jobb än vi vanliga dödliga som inte är "i tjänst" hela tiden.

Hoppas församlingen kan lösa sina tvister, och att folk inte känner sig tvingade att sluta.

Inlagt av

Det kan så vara att kyrkan är för hbt-personer innebär inte per automatik
att det är en bra arbetsmiljö. Det kan finnas många orsaker till att folk
träter.

Kvinnorna åsidosätts, någon personlig konflikt som sprider sig,
ryktesspridning, förtal m.m. Om man inte löser konflikterna kan dom pågå
i åratal och har det väl satt sig i rotsystemet är det mycket svårt att
komma åt. Till slut vet ingen människa vad det handlar om.

På det museum jag arbetade på under 90-talet hade konflikter pågått under
olika pakter sen 70-talet. Det gick inte att få någon ordning på
någonting och kommunen ville inte ta tag i denna soppa. Många har blivit
utmobbade under årens gång och det är totalt hänsynslöst att behandla
människor på ett sådant sätt. 2005 tror jag att det var fick man helt
enkelt omplacera, säga upp och pensionera folk och börja från början med
ett fåtal anställda.

Nu vet jag naturligtvis inte i detalj vad dessa konflikter består av mer än
det jag har läst i artikeln, att det är kvinnor som känner sig åsidosatta
på ett eller annat sätt. Jag vet inte heller hur facket ser ut i Finland
eller vart man vänder sig om man blivit kränkt.

Inlagt av

Problemet är att det inom kyrkan ännu idag existerar ett fariséerskap som
försöker styra och ställa med metoder som hör hemma i gammaltestamentlig
tid. Att Jesus genomskådade och blottlade dem redan för 2000 år sedan
spelar tydligen ingen roll..

Inlagt av

Fint att detta äntligen skrivs om, jag har hört historier om Johannes
församling som verkligen fått blodet att koka, och ingen förändring har
skett. Kanske nånting äntligen kommer att förändras nu?

Inlagt av

Det här verkar vara ett verkligt religiöst och kyrkligt beteende. Att
vända den andra kinden till verkar vara främmande. Kanske också de tio
budorden?

Inlagt av

Nog finns det schismer och problem av olika slag i arbetslivet. Har haft olika arbetsgivare, kyrkan var definitivt "besvärligast". Skenheligheten var det värsta. Tal om alla mänskors lika värde men i verkliga livet var det helt annorlunda. T.ex. "Bästa bror"-systemet lever och mår bra bland prästerna, där fanns inte rum för vem som helst. Men Johannes församling har man åtminstone inte uppfattat som konservativ.

Inlagt av

När man själv jobbar i en församling blir man ibland förvånad över kommentarer när man ser både förutfattade meningar och en total okunskap om kyrkan som arbetsplats:
- kyrkan är ett offentlig rättsligt samfund och får/kan inte styras som ett företag där man sparkar folk om de inte passar in. Det är inte lika enkelt i kyrkan.
- kyrkoherden/prästerna har en otroligt sträng tystnadplikt (en tystnadsplikt som till vissa delar inte ens en domstol kan häva). Därför kan andra anställda uttala sig i offentligheten medan kyrkoherden/prästen helt enkelt inte kan/får säga något. Det gör att man ofta tycks tro att kyrkoherden är själva problemet.
- kyrkan är naturligtvis i anställningsavseende en arbetsplats som vilken annan som helst där det finns människor som drar jämt eller inte drar jämt. Det är inget konstigt med det.
- liberal - konservativ spelar ingen roll i detta. Det handlar mera om de anställda har förmåga att lösa konflikter eller inte göra minsta lilla gem eller pappersbit till ett konfliktämne.
- trots att kyrkoherden är "chef" finns det ofta där det blir problem för många som inte finner sig i chefens ledning utan kör sitt eget lopp som en massa med småpåvar och tycker att de har rätt till det. När chefen sedan säger ifrån att nu är det så här vi gör så uppfattar de det som om man blir mobbade.
- Det är fel att kyrkoherdarna inte har någon chefsutbildnig. Ingen kan bli kyrkoherde utan att ha genomgått en lång specialutbildning, som omspänner flera års tid.
- Däremot saknas det utbildning som riktar in sig på att övriga grupper anställda skall förstå beslutsgångar och skyldigheter inför egna förmän och beslutade instanser. Uppgiftsfördelningarna är i praktiken ganska oklara för många
- det som gör kyrkans situation annorlunda som jag ser det är att på en annan arbetsplats svär man till och säger rent ut. Hänsynen till andra anställda är hög i kyrkan och då går man ofta och lagrar upp småsaker tills de blir stora konflikter, som har inflammerat relationerna utna att de skulle ha behövt göra det om man genast sagt till när något var oklart eller irriterade.

Inlagt av

Av KG:s inlägg kan man konstatera att församlingarna faktiskt är en slags skyddade verkstäder, som det brukar sägas. KG verkar inte heller vara alltför insatt i förhållandena på "andra arbetsplatser". Skulle också vara väldigt intressant att veta vad kyrkoherdarnas "chefsutbildning" går ut på. Har inga positiva erfarenheter, tyvärr. Känner igen mycket i Squareeyes kommentar.

Inlagt av

KG: Det finns en stor skillnad mellan chefs utbildning och chefs kompetens.

Inlagt av

:-D

"Det kan så vara att kyrkan är
Inlagt av Finlandssvensk (ej verifierad) 04.06.2013 - 10:02"

Det är inte Finlandssvensk som har skrivit den kommentaren. Det var ett svar från mig Squareeye till honom. Jag är från Sverige.

Inlagt av

Dylika konflikter och oenighet är konsekvenserna av olika tolkningar av skriften.
Skulle man följa uppmaningarna som står skrivet, och inte bara kyrkolagen som
avviker från dessa, skulle dessa problem inte finnas.

 • Expert på politiskt våld: Dödsoffret vändpunkt Finland

  Att en person dödades ändrar läget markant.

  Situationen i Finland ändrades markant. Det säger forskaren i politiskt våld, Leena Malkki om dödsmisshandeln i Helsingfors nyligen. Hon säger att man redan länge stillatigande godkänt en diskurs som möjliggör politiskt våld, men att läget nu ändrats på ett avgörande sätt.

 • Läkaren om Wiggins medicinanvändning: Det ser inte bra ut

  Fick använda förbjuden substans före Tour de France.

  Cyklisten Bradley Wiggins har fått tillåtelse att ta en förbjuden substans vid tre olika tillfällen under åren 2011 till 2013. Det här var samtidigt som han bland annat vann Tour de France.

 • Staten betalar en del av lönen - ändå vill företagen inte ha långtidsarbetslösa på jobb

  Tidigare arbetslös: Nu får jag komma igång med livet igen.

  Företagen drar sig för att anställa långtidsarbetslösa, eftersom de tycker att systemet med lönesubvention är för byråkratiskt. Istället får långtidsarbetslösa jobb inom tredje sektorn, men det leder sällan till tillsvidareanställningar. Lönestödsarbetaren Sarah Wikman är rädd att bli arbetslös igen.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen