Hoppa till huvudinnehåll

Svenskbacka skola - uppmuntrande uppfostran

6-10 procent av finländarna har dyslexi.
6-10 procent av finländarna har dyslexi. Bild: Yle/Mika Kanerva webbdoktorn


Skolan har startat sin verksamhet hösten 2011. Inlärningsmiljön skall ge verktyg
för eleven att ställa upp egna mål och bedöma sin egen verksamhet.

Eleven ges möjlighet att delta i uppbyggandet och utvecklingen av sin egen pedagogiska miljö.
Målet är att skolans atmosfär är öppen, uppmuntrande,
lugn och positiv.

Svenskbacka skola skall via undervisning och uppfostran uppmuntra,
motivera, stödja och förstärka elevens identitet. Inlärningsmiljön skall
väcka elevens nyfikenhet.

Eleven bör ha en svensk eller tvåspråkig bakgrund (daghem och förskola
på svenska) eller tillräcklig språkbadsbakgrund (åtminstone förskola).
Undervisning i årskurserna 1-6

Bertel Lindell träffade rektor Taina Tuominen i Borgåstudion.