Hoppa till huvudinnehåll

Byggfirma vann kamp om torghus i Jakobstad

En skiss över nybygget vid torget i Jakobstad
En tidig arkitektvision över hur det kunde se ut En skiss över nybygget vid torget i Jakobstad centreum

Det blev Mäenpää Byggnads Ab som vann kampen om torghuset i Jakobstad. Förloraren blev Jakobstads planeringsavdelning som ville se en annan lösning.

Vd Mats Mäenpää på byggnadsfirman är nöjd. Den lösning som byggnadsfirman gjort är den bästa lösningen för Jakobstadsborna, säger Mäenpää.
Han tänker då på hur huset ska fungera med torget och ge mindre skugga på gågatan.

Det var efter en knapp omröstning 5-4 som nämnden igår gick in för byggfirmans ritningar. Det förlorande alternativet var Ilmari Heinonens detaljplan som fördes fram av stadsplanearkitekt Pekka Elomaa.

Nu gav nämnden Elomaa i uppdrag att rita om detaljplanen så den motsvarar byggfirmans önskemål. Elomaa är besviken.

- Det är inte ett normalt förfarande att en byggfirma dikterar hur detaljplaner ska se ut. Det vi ser i Jakobstad påminner lite om Åbosjukan i tiden, säger Elomaa.

Risk för besvär

Bjarne Kull som var en av de politiker som röstade mot byggfirmans lösning och för Elomaas förslag motiverar det med risken för besvär.

- Jakobstads centrum är en kulturmiljö av riksintresse och Museiverket och NTM-centralen kommer att noga följa med vad som sker, säger Kull. Jag hoppas förslaget kan förverkligas, men risken för besvär är stor och då fördröjs hela projektet med åtminstone 1,5 år.

Men så långt är man inte ännu. Om två veckor har nämnden sitt nästa möte och den väntas då godkänna stadsplanearkitekt Elomaas nya förslag som alltså bygger på byggnadsfirmans önskemål.
Sedan ska förslaget läggas ut till allmänt påseende i en månad och de anmärkningar som kommer in ska beaktas och besvaras. Tidigast i september kan detaljplanen godkännas i fullmäktige.
Först därefter om någon part fortfarande är missnöjd kan det bli aktuellt med besvär till Förvaltningsdomstolen.

Vd Mats Mäenpää säger att visst är man beredd att diskutera detaljändringar, men den stora frågan om byggnadsmassans placering står fast.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten