Hoppa till huvudinnehåll

S-Banken och Tapiola Bank slås ihop

S-Banken och Tapiola Bank slås ihop och bildar en ny S-Bank. Den nya banken inleder sin verksamhet nästa år, och ägs till 75 procent av S-gruppen, och till 25 procent av LokalTapiola.

I och med fusionen breddas serviceutbudet till kundägarna i S-gruppens andelslag, då den nya banken också börjar bevilja garantikrediter, som till exempel bostadslån.

Affären måste ännu godkännas av både Finansinspektionen och Konkurrens- och konsumentverket.

Så sent som förra veckan meddelade S-Banken att den köper aktiemajoriteten i investeringsservicekoncernen FIM.

Läs också